Frans af Assisi blev født i en velhavende familie, men valgte efter et år i fangenskab i forbindelse med en borgerkrig og en meget kort karriere som ridder i stedet at tage sig af syge. Siden bliver han kaldet af Gud, og han bliver tiggermunk og grundlægger af Franciskanerordenen.

Clara er af rig familie og vælger at følge Frans, det vil sige hans principper om fattigdom og lydighed. Som kvinde kan hun ikke bevæge sig frit rundt som ham og må i stedet tilbringe livet i et kloster. Hendes yngre søster vælger også klosterlivet og siden ligeledes deres mor.

Lene Højholt fortæller om de to mennesker der går fattigdommens og lydighedens vej. For en nutidig dansker kan deres tro være ganske vanskelig at kapere. Franciskanerne spiser næsten intet, går på bare fødder og ejer intet. Hvis man ejer noget, skal man have våben for at forsvare det, siger Frans, og det materielle står i vejen for kærligheden til Gud. Frans erfarer desuden, at når han slipper sig selv og sin egen vilje, bliver han et redskab for Jesus.

Et virkeligt møde med Jesu lidelse kan kun ske, når et menneske anerkender og vover lidelsen og skrøbeligheden i sit eget liv.

Clara lader sit hår klippe af og giver afkald på sin rigdom. Det volder hendes familie vanskeligheder, og værre bliver det, da også lillesøsteren Agnes vælger at følge sin søster. Familiens mænd opsøger klosteret for at hente hende, men da de drager afsted med hende, beder Clara til Gud, og pludselig er de stærke mænd ikke i stand til at flytte lillesøsteren, og de må opgive deres forehavende.

Historierne om Frans og Clara er mange, og med Højholts bistand arbejder vi os gennem deres liv med lydighed og askese og deres kærlighed til hinanden – platonisk, forenet i kærligheden til Gud. Fattigdommen er essentiel for deres liv, og paven anerkender Claras fattigdomsprivilegie – retten til ikke at eje noget – i en tid, hvor de fleste klostre levede af gaver fra rige menesker.

Hvert år besøger fire til fem millioner mennesker Assisi, og interessen er stigende. Muligvis fordi Frans med sin kærlighed til natur og alt der vokser bliver symbol for noget, vi har manglet de seneste år.

Frans og Clara er en flot bog med mange udmærkede fotos af  freskoer og steder, og måske er det den man skal have med som turist til Assisi, hvis man vil lære at gribe fattigdom og lydighed som vej til lykke.

Frans og Clara

Meditativ fordybelse i de franciskanske fortællinger

495 sider

Borgen

Udgivet: 2020

Birte Strandby