Bogen “Emmas liv med Aspergers Syndrom” er skrevet af hendes mor. Den har et godt og flydende sprog og er inddelt i afsnit efter Emmas alder 0-18 år; det er med til at gøre dener nem og overskuelig at læse. Bogens forord er skrevet af psykolog Ea Carøe, der i flereår har været Emmas psykolog, men som i forordet beskriver generelle problematikker forpiger med Aspergers Syndrom.

Emma fik sin diagnose som 14 årig, men Emmas problemer startede langt tidligere. De første år kun som en sarthed der ikke tillægges større betydning, og nemt kan rummes i familien.

Det er en meget følsom og ærlig beskrivelse, skrevet af en mor om sin datter, og til tider er det hjerteskærende at høre, hvor svært Emma har det. Del allervigtigste for Emma er at få venner og ikke at føle sig alene, men netop det er det sværeste for hende grundethendes vanskeligheder i forhold til at aflæse og forstå andre mennesker. Emma er en sød pige og langt hen ad vejen er hun god til al tilpasse sig, alligevel har hun svært ved at fastholde en relation til andre børn og unge, veninderne forsvinder fra hende trods moderens udstrakte hjælp.

Det virker som om forældrene ser deres datters problemer tydeligt, men de er på ukendtgrund. I skolen nedtoner lærerne Emmas problemer, afhængig af de forskellige lærere, der er tilknyttet hendes klasse. Hun har faglige vanskeligheder i nogle fag, men er rigtig dygtig til andre. Moderen knokler for at støtte sin datter, både fagligt og socialt. Hun oplever hvordan forudsigelighed og struktur hjælper datteren og vil gerne formidle det videre; men ofte opfattes det, som er hun for beskyttende og med til al fastholde datteren i en uselvstændig rolle.

Afsnittet “Emma 16-18 år” bliver for mig lidt langtrukket. Jeg sidder med en fornemmelse af, at moderen måske her overskrider sin datters grænser. l sin beskrivelsen af datterenskontakt og erfaring med det modsatte køn, bliver det for meget moderens fortolkning af datterens liv, der her kommer frem.

Ved bogens afslutning, hvor Emma er blevet 18 år, er det lykkedes at finde en god skolefor hende, og i sammenhæng med andre foranstaltninger er Emma kommet i en rigtig god udvikling og har fået mulighed for al udvikle sine styrkesider og kreative evner. Jeg kanikke lade være med at tænke, at Emma er heldig at have en god familie i ryggen, og ikke mindst en mor og far der er i stand til at kæmpe for hende.

Jeg er overbevist om, at det er en god bog at læse for mange forældre, der vil kunne spejle sig i den. Jeg vil også gerne stærkt anbefale den til lærere, pædagoger, socialrådgivere og studerende i samme fag. For fagfolk er det en lærerig bog, der giverindsigt Bogen har en stor berettigelse i forhold til den nye skolereform og deraf kravet om inklusion af børn med mange forskellige problemstillinger.

Inger Jannie Petersen

171 sider.

Tubine forlaget 2015

Anmeldt af Lisbeth Baagøe, psykoterapeut