Med en vekslen mellem ægtefællernes breve og fiktionskapitler fremstilles den berømte kunstners hustru og ægteskabet i 1880’erne. Ægteparret Gauguin har besluttet, at Paul skal prøve at leve af sin kunst, og han drager til Frankrig med en af sønnerne, mens Mette bliver i København med parrets fire andre børn.

Malerkunsten er inde i en brydningstid, hvor de yngre kunstnere gør oprør mod Salonen i Paris, der ellers har haft monopol på at fastslå, hvad der var god kunst og hvad der ikke var. Romanen bugner af store personligheder. Således sætter Pissarro, Monet, Degas og van Gogh dagsordenen i Paris, og i Danmark er det skribenterne: Brødrene Brandes påvirker det politiske miljø, og Edvard Brandes er med til at grundlægge Politiken. Bjørnstjerne Bjørnson og Drachmann repræsenterer litteraturen; og Danmarks længst siddende regeringschef, J. B. S. Estrup er en god bekendt af Mette. Mette har i det hele taget mange værdifulde bekendtskaber, og både Georg Brandes og Drachmann hjælper hende til at få oversættelsesopgaver. Alligevel hænger økonomien dårligt sammen, og kun fordi familien betaler for hendes børns uddannelse, kan Mette hutle sig igennem. Hendes mand, der skulle have bidraget, opgiver, og resultatet bliver at Mette må rejse til Frankrig og hente sønnen hjem, da Gauguin rejser over Atlanten med kurs mod Tahiti.

Mettes kampe for økonomi, helbred, sorgen over at miste et barn, er levende beskrevet, mens Paul næsten kun opleves gennem brevene, der i hvert fald i nutidens øjne fremstiller ham som smålig og egoistisk.

Det er en troværdig jeg-fortælling, der kun forstyrres af enkelte, meget nutidige udtryk:

Og hvordan synes du selv, det gik?
Han kom styrtende som en skoldet skid.

Mette er en sej dame, men det er spørgsmålet, om ægteparret er så interessant. Interessant er derimod den historiske tid de prægede, og som prægede dem. Hvis man foretrækker den spændende fortælling, er der mere drama i Somersets Maughams novelle Drømmen, der angiveligt også tager afsæt i ægteparret Gauguin.

Din hengivne – Et ægteskabsdrama om Mette og Paul Gaugain

Anne Thompson
Oversat af Agnete Dorph Stjernfelt
444 sider
Gyldendal
Udgivet: 08.04.2014