Det kræver mod at være en god leder. Modet til at udpege den medarbejder der skal fyres, modet til at fortælle om de fremtidige besvarelser – eller bare modet til at fremlægge et skuffende regnskab for direktionen. Det er opgaver der kan trigge angst og forsvarsmekanismer, så det er især vigtigt for en leder at have modet til at tage ansvar..

Den modige leder rummer 13 kapitler om mod og ledelse. Ikke overraskende taler Lene Tanggaard og Karsen Mellon om modet til at fejle, hvilket de hyppigt forbinder med kreativitet, og Steen Nepper Larsen skriver om modet til ikke-ledelse. Blandt andre emner er modets etik, modet til sandheden og modig ledelse i en usikker verden.

Overordnet er det ledelsens rolle at holde organisationen opgaveorienteret og funktionsdygtig og samtidigt sørge for, at organisationen giver mening i konteksten. Det er en ret præcis definition på ledelse, omend den ikke røber den kompleksitet der kan præge lederrollen, eller at ledelsesopgaver sjældent er præcist afgrænsede eller, at det autoriserende mandat oftest er af vekslende stabilitet.

Den modige ledelse udøves ifølge Stephen Brookfield oftest i en problematisk og forvirrende situation med et formål der går ud over lederens egeninteresse, og ofte er der lang vej til målet. Minder det mon om Tanggaards kreativitetsteori?

Christian Tang Lystbæk placerer den modige leder i et krydsfelt mellem visioner, evidens og erfaring. Det kræver balancegang, og der er gode eksempler på, hvordan ledere i det offentlige og politikere ofte søger at undgå at tage fat i de reelle problemer og i stedet udelukkende taler om hensigter og visioner uden at komme ind på problemets konkrete løsning.

Her er masser af god inspiration – til at skelne mellem person og rolle, til hvordan man konfronterer medarbejdere og ledelsen et niveau over, og til hvordan man uddanner modige ledere. Der er mange eksempler – det offentlige får nok engang et skud for boven – men der er også eksempler på, hvordan man kan forvalte sine opgaver som modig leder. Det er et plus, at bogen har et så alsidigt syn på ledelse, at de fleste ledere vil kunne finde sig selv i en del af konteksten.

Ledere har altid skullet være modige – nu mere end nogensinde. Den modige leder giver ikke svar men perspektivering og et overblik, der kan gøre det lettere at vælge kampene.

Den modige leder

Ledelse for læring

Karsten Mellon (red.), Stephen Brookfield, Claus Elmholdt, Kasper Elmholdt, Steen Nepper Larsen, Leon Lerborg, Christian Tang Lystbæk, Klaus Majgaard, Dorthe Pedersen, Poul Poder, Viviane Robinson, Lars Robl, Lene Tanggaard, Steen Visholm, Søren Voxted, Douglads

222 sider

Dafolo

Udgivet: 2018

Birte Strandby