Behovenes logik – arbejdets etik

Den borgerlige orden er en samling af 12 essays om borgerlighed og kultur i et let venstreorienteret samfund, der som antydet i indledningen, har forsøgt at tage patent på kulturen.

Jørgen Møller indleder med betragtninger om borgerlighed og udvikling i Rumænien, Mikael Jalving er den næste essaist og forsvarer markedet som det vigtigste element for borgerligheden og samtidigt også forudsætning for kulturen. Hans essay er ualmindeligt velunderbygget med afsæt i referencer til David Hume og Adam Smith.

I et andet essay beskrives markedet igen som baggrund for den borgerlige orden: En orden med frirum hvor borgerne får selvtillid og dispositionsret over egne talenter og ikke mindst eget afkast med dertil følgende ret til investering. I samme åndedrag udnævnes liberalismen, der her forstås som lighed for loven, aftale- og næringsfrihed og beskyttelse af den private ejendomsret, til beskytter af markedet og dermed samfundsbevarende.

De forskellige essaister er ikke enige. For eksempel siger Søren Hviid Pedersen senere i bogen, at borgerlig kultur er alt det modsatte af liberalisme og marxisme, og at modsætningen til borgerlig kultur er multikulturalisme. Det er beklageligvis et synspunkt, der også støttes af andre, blandt andet bekræftet ved den uhyggelige udtalelse: Hvorfor skal vi opgive et kulturelt homogent samfund, når det tydeligvis indebærer så mange fordele?

Der er mange interessante og særdeles velskrevne betragtninger. Vinklen på markedet og dets nødvendighed kan let følges ligesom bemærkningen om, at demokratiet ikke kan stå alene virker velbegrundet i sammenhængen. Desværre bruges samme betragtninger i flere tilfælde som sandsynligt afsæt for en fundamental og i bogen uimodsagt opfattelse af, at samfundets basale hjul er egeninteresse.

Den borgerlige orden

Forfattere: Morten Ebbe Juul Nielsen og Kasper Støvring (red.)

296 sider.

Gyldendal

Udgivet: 2008

Birte Strandby