En selvhjælpsbog af de bedre på et relativt højt niveau og med god forklaring på hjernens indretning, og hvordan viden herom kan hjælpe til at forme ens tilværelse hensigtsmæssigt.

Som noget nyt inddeles coachingens muligheder i otte tangenter: Tanker, perception, visioner, krop, succeser, værdier, følelser, mål. Hver tangent er behandlet indgående, hvad gør den, og hvordan fungerer den i samspil (sammenspil?) med de andre tangenter. Det åbner hidtil usete muligheder for udvikling af personligheden, og det er positivt, at nyere hjerneforskning bliver gjort tilgængeligt – og måske brugbart for den, der har den fornødne selvdisciplin!

Blandt andet lærer vi noget om amygdala, et center i hjernen der husker oplevelser og adfærdsmønstre, og også det der jævnligt får os til at vælge den sædvanlige – måske ikke anbefalelsesværdige – løsning.

Der er ligeledes et afsnit om, hvordan kroppen husker oplevelser og reagerer når lignende situationer er i sigte, og vi får en bredere definition på stress og motivation.

Mål betragtes som drømme med deadline, og der er en guide til opstilling af personlige mål. Desværre forventes de stadigt både at være realistiske og helhedstjekkede, og vi lærer, at forvirring er skridtet før læring (det må være en god nyhed).

Kritikken er beskeden men til stede: Eksempelvis refereres stadigt til Milgrams forsøg med autoritetstro, uagtet netop autoritetstro vel må have ændret sig de sidste 50 år? Begrebet ’bryllupsrejse-effekten’ forklares i fire punkter som noget relativt nyt og neglicerer derved organisationsteoriens gammelkendte ’indkapslet viden’.

Endelig er indekset mangelfuldt og man finder der hverken Benny Andersen, Milgram eller Marcus Aurelius, der alle er citeret i bogen.

Forfattere: Kjeld Fredens og Anette Prehn

304 sider

Gyldendal Business

Udgivet: 22.01.2010