Kategori: Pædagogik

Hvorfor går børn i skole?

I 1739 skal børnene undervises i ‘… Troens Grund samt Salighedens Vey, Orden og Middeler … og i at læse, skrive og reigne …’
I 1814 gælder det om ‘at danne dem til gode og retskafne Mennesker …’. I 1993 skal skolen forberede eleverne til ‘medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre’.

Læs mere

Nyeste opslag