At mod er vigtigt, anerkender de fleste, men er der også plads til det i børnenes dagligdag, når vi fokuserer på læreplaner, formål, sprogudvikling?

Det kræver mod at lære, at gøre sig sine egne erfaringer, at bevæge sig hen imod noget ukendt. Formålet med Mod i pædagogikken er at få modet tænkt med i hverdagen. Hvordan hjælper vi børnene til at udvikle mod?

Flere kapitler bidrager til at definere modet, er det fysisk, åndeligt, psykologisk, moralsk eller eksistentielt?

Et af mange eksempler handler om at gå i Lucia-optog. Det handler dels om at lære en sang og dels om at gå med i optoget. Her er pædagogens opgave at skabe et trygt læringsrum, også for de børn der ikke i forvejen er vant til megen opmærksomhed eller til at synge. Derudover kan det trygge læringsrum skabes ved, at pædagogen taler med børnene om, hvad de synes kan være vanskeligt at lære, og hvordan man tackler det. Senere kan pædagogen igen tale med børnene om, hvordan det gik, hvad der var svært, og hvad der var sjovt. Som mange andre manøvrer inden for pædagogikken lyder det relativt let og enkelt, men kræver en tilstedeværende pædagog – og gode normeringer.

Stig Broström skriver om at skabe et ‘modigt læringsmiljø’, det vil sige et læringsmiljø der fungerer strukturelt, æstetisk, mentalt og didaktisk. Formålet er at bringe barnet ud til kanten af dets formåen, hvadenten det drejer sig om at gå ind til gederne i zoo, eller hoppe ned fra gyngen på legepladsen. Det er pædagogen der fortolker, hvordan barnets nærmeste udviklingszone kan håndteres.

I det efterfølgende kapitel om mod i børns leg præciseres, hvor der kan sættes ind, når det handler om højde, fart, farlige redskaber, kamp. Et andet kapitel behandler ‘madmod’, om at turde prøve nye smagssammensætninger.

Vi kommer fint rundt om modet, og hvordan det kan motiveres. Men måske er det lidt tragisk, at der er behov for det, for som en af forfatterne skriver, så er mulighederne for at være modig skrumpet de seneste år, måske fordi normeringen er blevet dårligere, og det svært for en enkelt pædagog at være modig, hvis det giver risici for ungerne. 

Det er fint, hvis der kan skabes rammer, så udvikling er mulig, gerne i samarbejde med forældrene. Men hvor mange modige børn kan normeringen i børnehaven bære?

Mod i pædagogikken

Stig Broström og Karsten Mellon (red.)

Finn Thorbjørn Hansen, Ellen Beate Hansen Sandseter, Øyvind Kvalnes, Sarah Damgaard Warrer, Ole Henrik Hansen, Noomi Matthiesen, Lene Tanggaard

183 sider

Akademisk Forlag

Udgivet: 2022

Birte Strandby