Er der en ny tendens i børnelitteraturen? Jo mere man forsøger at ødelægge natur og biodiversitet med forbrug og asfaltering, jo større arbejde bliver der fra anden side gjort for at fortælle børnene om alt det fantastiske naturen indeholder. I hvert fald kommer Blåhvalen ind i en stime, hvor også Under polarisen og Virkelighedens monstre befinder sig. De to andre værker gør sig bemærket ved, at også her har Line Rensleberåten illustreret, og det er under alle omstændigheder betagende billeder, der giver et godt indtryk af dybde, højde, farver, skumsprøjt og en rig dyreverden. 

Blåhvalen begynder med fødslen af en syv meter lang baby, og følges op af hvalens jagt på føde og dens færden i verdenshavene. Vi får også historien om, hvor hvalen hører til i vores fælles slægtstavle, hvordan den dukkede op for ca. 49 millioner år siden på fire ben, og hvordan benene skrumpede og forsvandt i løbet af 10 millioner år, og hvordan den begyndte at svømme. 

Et andet kapitel handler om, hvorfor vi skal være glade for at leve samtidigt med verdens største pattedyr, mens hvalen ikke har helt så meget grund til at juble. Her følger beretningen om, hvordan det næsten lykkedes mennesket at udrydde hvalen med stadigt bedre hvalfangerskibe og jagtudstyr. Da bestanden var foruroligende lav, foreslog den internationale Hvalfangstkommission, at man indstillede jagten. Ikke alle lande var enige, og først i 1966 blev det forbudt at fange blåhvaler. 

Bogens sidste sider rummer en række fakta om blåhvalen, størrelse og alder, fjender mv. 

Blåhvalen er en virkelig flot bog med enestående billeder og layout. Der lægges ud med historien om ungen og dens mor. Derved nærmer faktabogen sig romanfortællingen, og det gør den vedkommende og relevant for børn, og måske også for forældre. 

Blåhvalen 

Den utrolige historie om det største dyr, der nogensinde har levet 

Andreas Tjernshaugen 

Illustreret af Line Rensleberåten 

Oversat af Lisette Agerbo Holm 

92 sider 

Straarup & Co 

Udgivet: 03.08.2020 

Birte Strandby