Føler børnene sig trygge ved os, vil de heller ikke være bange for at udfordre os.

Alle forældre kender det. Den magtesløshed og vrede der kan gribe en, når barnet nægter at samarbejde, nægter at tage tøj på, nægter at gå i skole. Ifølge Frej Prahl er der en grund til vreden. Engang var det nødvendigt, at børn gjorde, hvad der blev sagt. Det var sådan, børnene lærte at overleve. Vreden er udtryk for forældrenes frygt for magtesløsheden:

Hvis du ikke har styr på ham, kan du heller ikke sørge for hans overlevelse.

Det vil sige, at vreden er en naturlig reaktion, men den er blevet problematiseret efter afskaffelsen af revselsesretten. Det er ulovligt at slå børn, men hvad med vreden? Er den også ulovlig? Og er den farlig for børnene?

Prahl inddeler vreden i flere kategorier afhængigt af hvordan den påvirker børnene. Den mest giftige udgave er den uforudsigelige vrede, den hvor faren eller morens vrede kommer ud af den blå luft. Det er den der skaber antennebørn, børn der vejrer stemninger som en del af deres egen overlevelse.

Andre typer vrede er mere acceptable og lettere at forstå, både de voksnes og børnenes. Der er ikke noget sært ved at barnet reagerer vredt, hvis det imødeser sit yndlingsprogram, hvorefter en en forældre meddeler, at tv er usundt, og at der ikke er mere tv i aften.

For at tackle børnenes vrede kan man bygge bro, det vil sige hjælpe barnet gennem faserne benægtelse, forhandling, vrede og sorg, og med sorgen følger også accepten.

Tit er det også muligt for forældrene at give barnet sprog til at beskrive oplevelsen: Ja, det er surt og irriterende, men …

Det er vigtigt, at forældrene tager ansvaret, og det gælder også, når barnet eksempelvis ikke vil i skole – måske fordi det føler angst. Her bør forældrene støtte barnet og medgive at det kan kræve overvindelse at gå i skole, men at det kan tackles.

Ifølge forfatteren bliver børn robuste af at blive konfronteret med den ubehagelige verden og erfare, at de overlever den.

Der er meget god læsning i denne bog, og erfaringerne stammer i høj grad fra forfatterens egen praksis. Men er vreden så stort et problem? Pædagogerne har i stort omfang lært at styre den og afhjælpe børnenes, og det har vel også de fleste forældre?

Aargh!

Den sunde vrede i familielivet

Frej Prahl

285 sider

Kristeligt Dagblads Forlag

Udgivet: 2019

Birte Strandby