På bogvægten.dk – der jo er en side der prøver at tilkæmpe sig en slags overblik over tidens udgivelser samtidigt med at der sjældent postes mere end en boganmeldelse om dagen – ligger der umiddelbart syv bøger om depression:

Helle Eriksen: Da håbet vendte tilbage – om at overvinde stress og depression

Dorte Ågård: Stress – sådan kommer du videre

Henrik Krogh: Fra overlevelse til overskud

Alain Ehrenberg: Det udmattede selv – Depression og samfund

Julie Duch Lauridsen: Er der en vej ud af helvede?

Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams og John D. Teasdale: Mindfulnessbaseret kognitiv terapi mod depression

Byung-Chul Han: Træthedssamfundet

Herudover ligger der sammesteds ca. fem bøger om kræft, to om hjerneskader og en om skizofreni. Det er ikke sikkert, det fortæller noget om det forholdsmæssige antal af udgivelser om de nævnte emner, men mængden af litteratur om depression er tankevækkende høj.

Lone Overby Fjorback går systematisk til værks og indleder med at afdække hvornår der er optræk til stress, der på længere sigt kan udvikle sig til depression. Stresssymptomer kan være fysiske, psykiske og adfærdsmæssige, og der er fire måder, hvorpå det kan udvikle sig negativt: Når stressresponset aktiveres for ofte, når ens stressystem reagerer uforholdsmæssigt kraftigt, når stresssystemet er kronisk aktiveret, og når der ikke produceres nok cortisol. Livsstil, kost og søvn kan være afgørende for hvordan man reagerer på stressende situationer, og alene tanken om en farlig situation kan igangsætte stresssystemet. Det er bemærkelsesværdigt, at kvinder i stresssituatioenr ’tend and befriend’, mens mænd ’fight and flight’.

Til afhjælpning af stress og depression beskriver forfatteren anvendelsen af yoga, meditation og mindfulness. Mindfulness er blevet essensen i tidens selvhjælpsbøger, og det indgår også i bøger om ledelse. Man finder det grundigt gennemgået i Charlotte Mandrups Frihedens Disciplin og beskrevet i værker af Tor Nørretranders og Hans Henrik Knoop.

Essensen er at nå frem til en fysisk og mentalt tilstedeværende krop med et klart sind og et åbent hjerte, der er i stand til at foretage etiske beslutninger og handle til gavn for sig selv og andre…

Især lægges vægt på at kunne leve i nuet og acceptere sin livssituation. I lighed med tidens ledelsesteorier nævnes endvidere at man skal fyre sin indre overdommer og turde fejle. Slutteligt omfatter bogen forslag til meditation og lidt information om kost og søvn. Medicin mod depression får også nogle ord med på vejen.

Tilstanden depression sammenlignes med den effekt Harry-Potter-bøgernes fangevogtere, Dementorer, har på omgivelserne. Men udover den raffinerede metafor og henvisning til relevante øvelser på psykiatrifonden.dk tilbydes ikke de helt store landevindinger.

Lone Overby Fjorbac

219 sider

gads forlag

Udgivet: 2015