Nok en bog om stress og, hvordan dette kan afhjælpes i lighed med ‘Stress – sådan kommer du videre’ af Dorte Ågård og ‘Fra overlevelse til overskud’ af Henrik Krogh.

Helle Eriksens bog er en personlig beretning, der både omhandler hvad der udløste stressen, om hvordan det udviklede sig til en depression, og hvordan forfatteren langsomt vendte tilbage til en fungerende dagligdag.

Det begyndte med stress på arbejdet og udviklede sig negativt blandt andet bistået af, hvad man kan betegne som en inkompetent socialrådgiver.

Helbredelsen adskiller sig ikke mærkbart fra den helbredelse, andre stress- og depressionsramte beskriver. Det handler om at fokusere på værdier, og dernæst om at se på det arbejde der stresser, og hvad der er vigtigere, frigøre sig fra tanken om, at man kun har værdi gennem arbejdet.

Vejen tilbage til sundheden har for Helle Eriksen blandt andet bestået i at skrive lister over dagligdagens positive hændelser for eksempel samvær med medmennesker og de små ting, man får udført. Forfatteren nævner desuden meditation som en mulighed og hun har skabt en stresstest, der kan hjælpe til at afsløre symptomerne i god tid, så afhjælpning er mulig. Slutteligt – og lidt skuffende anbefales stressmedicin.

Forfatteren fandt sin vej tilbage og ved fremover, hvornår og hvordan hun skal reagere for at undgå en lignende tilstand.

Bogen har udmærkede forslag til fornuftig overlevelse, men leverer ikke noget nyt og revolutionerende, ligesom der er meget personligt tomgangsskriveri. Der er næppe tvivl om, at skrivningen af bogen har været af stor terapeutisk vigtighed, hvorimod det er tvivlsomt, at den har samme positive effekt for sine læsere.

Helle Eriksen

136 sider

Siesta

Udgivet: 31.01.2011

Birte Strandby