Således vil bilismen for en iagttager i Verdensaltet tage sig ud som en biologisk mutationsproces, i hvis gennemløb den menneskelige krop snegleagtigt ville omgive sig med et metalhus ligesom bakterier, der muterer til resistente arter som en reaktion på antibiotika.

Sådan – med Darwin i baghovedet – fortolker forfatteren Hannah Arendt og dennes udlægning af alle menneskelige aktivitetsformer, altså netop ikke som aktivitetsformer – men i det rette tidsperspektiv – som biologiske processer.

Tidsperspektivet er også vigtigt, når Byung-Chul Han med udgangspunkt i det patologiske landskab fastslår, at vi er i det neuronale århundrede med sygdomme som depression, adhd og borderline personlighedsforstyrrelse – i modsætning til forrige århundrede, der var præget af immunologiske sygdomme. Negativitetens magt er slut, og positivitetens magt er præget af mæthed og dermed mindre tilgængelig for iagttagelse, den sniger sig bare ind uden at møde modstand. Vi er gået fra disciplinær- til præstationssamfundet. Vi er gået fra galehuse og kaserner til fitness- og indkøbscentre. Vi har erstattet lydighed med præstation og i stedet for at frembringe forrykte og forbrydere fremavler vi depressive og fiaskoer. Begrebet multitasking er ikke et evolutionært fremskridt eller en særlig evne hos mennesker i det moderne samfund men snarere en regression, udbredt blandt vilde dyr, der samtidigt med, at de er optaget af at æde, skal bevogte yngel og holde sig på afstand af dyr, der truer dem.

Det depressive menneske er animal laborans, det arbejdende dyr, der udbytter sig selv, både offer og gerningsmand. Depressionen er en reaktion på det, at man ikke længere kan.

Hyperopmærksomhed med mange hurtige skift har erstattet dyb opmærksomhed, og animal laborans er også hyperneurotisk og hyperaktivt. Varighed og bestandighed er forsvundet, og det giver ængstelse og uro. Hermed har vi opnået træthedssamfundet. Han slutter med at vise, hvilke muligheder der kan ligge i trætheden, og slutningen er mindre deprimerende end bogens begyndelse.

Træthedssamfundet

Byung-Chul Han

Oversat af Claus Bratt Østergaard

74 sider

Møller

Udgivet: 2012