Liz Jensen leverer her en ubestridelig uhyggelig klimaroman. Et gysende billede af den helt store menneskeskabte miljøkatastrofe der accelererer verden mod en minimering af menneskelig tilstedeværelse på kloden.
Gabrielle Fox er blevet smadret i en bilulykke og er helt lam fra livet og ned. Selvom hun ikke føler sig helt klar til det har hun nu taget sit første job efter ulykken. Gabrielle er psykolog og terapeut og nu skal hun arbejde med sindssyge kriminelle unge. Gabrielles hovedpatient er teenagermorderen Bethany der i blindt raseri har myrdet sin mor med en skruetrækker.
Den uregerlige pige har en række syner. Hver gang hun har fået elektrochock forstærkes og tydeliggøres synerne. Bethany ser naturkatastrofer som orkaner, jordskælv og kæmpebrande – og katastroferne indtræder nøjagtigt som hun beskriver dem og præcis på de tidspunkter hun har forudset det.
Gabrielles kolleger og overordnende tror ikke på Bethanys fantasier, og Gabrielle må søge hjælp hos andre. Hun får geologen Frazer Melville interesseret i sagen – og i Gabrielles lammende skønhed. Efterhånden som hver eneste af Bethanys forudsigelser viser sig rammer rent plet bliver Gabrielle og Frazer fuldstændigt overbeviste om kvaliteten af Bethanys evner som dommedagsprofet. Da Bethany netop profeterer at katastrofen der vil indlede menneskehedens undergang allerede indtræffer den 12. oktober er tiden inde for desperat handling. Den gruppe videnskabsfolk som Frazer samler identificerer Bethanys profetiske tegninger som de boreplatformer der benyttes til at søge efter metanlommer under havbundene. Bethanys dommedagvision ser ud til at være en kædereaktion der startes af et gigantisk metanudslip ved en boreplatform, men det ser også ud til at det store selskab der blandt meget andet ejer boreplatforme foretrækker at vende det døve øre til advarslerne, og selv afsløringerne af nyligt opståede revner i undergrunden hvor man borer rokker ved den holdning.
Den umættelige grådighed hos ejerne af de forurenende og ødelæggende industrier sætter omsider tændstikken til miljøbombens klargjorte lunte, og hele menneskeheden kommer til at betale prisen.
Varslet er en velskrevet thriller med et velresearchet og godt gennemført plot. Personerne tegnes det meste af tiden ganske overbevisende. Med en konstant voksende spændingskurve skifter romanens fokus undervejs og flyttes fikst fra Gabrielles problemer som psykoterapeut til den eventuelle sandhed i Bethanys profetier og konsekvenserne heraf og videre til miljøkatastrofer og storstilet reduktion af Jordens beboere.
Varsler er helt fortjent blevet en bestseller i Storbritannien og den er ved at blive filmatiseret som tv-serie.

Forfatter: Liz Jensen
352 sider
Politikens Forlag
Udg.: Oktober 2010

Jan Vandall