Hvordan havde Det lille hus på prærien set ud, hvis handlingen havde udspundet sig 100 år senere?

Lily er den ældste af tre søskende på et lille landbrug i det vestlige Texas. Det er en barsk tilværelse med hårdt arbejde. Faren opdrætter køreheste og påfugle. Der er periodiske springfloder og hjemmet er en jordhule, der udover familien også huser forskellige kryb af varierende farlighed – som klapperslanger. Så Lily lærer at klare sig. Hun hjælper med hestene, da hun er seks år gammel, og da hun er 15 år får hun trods sin uafsluttede skolegang tilbudt arbejde som rejselærer: Hun skal undervise i små skoler på gudsforladte steder:

„Hvor mange kunder har du haft i dag?“
„Du er den første i denne uge“, sagde han. „Men det er også kun onsdag.“

Hun tilbagelægger 500 miles på 28 dage på sin hest Patches, og i tre år arbejder hun som lærer, indtil krigen i Europa slutter, mændene vender tilbage fra krigen til fabrikkerne, og kvinderne tilbage fra fabrikkerne til hjemmene og skolerne.

Herefter søger hun til Chicago, hvor hun møder sin første ægtemand, og senere bliver hun sammen med sin anden mand farmer i Arizona og mor til to børn, den ene en datter, der er lige så sej som hun selv er – og i øvrigt mor til forfatteren.

Det er dels beretningen om et hårdt liv og dels beretningen om en stærk kvinde, ligefrem og hård, så det kan skræmme omgivelserne.

Jeg rettede også grammatikken i hendes breve… Jeg ville ikke have gjort pigebarnet nogen tjeneste ved at lade den slags fejl passere ubemærket.

Det er en biografisk roman, understøttet af fotografier fra dengang, men uden den kedsommelighed der hyppigt præger biografier. En historie om et liv med kampe, om pionerånd og et jordbundet udsyn på en verden i forandring.

Utæmmet liv
Jeannette Walls

Oversat af Søren Vinterberg
362 sider
Hr. Ferdinand
Udgivet: 07.10.2012

Birte Strandby