De århusianske Tænkepauser bringer meget godt med sig om familie, lykke, positiv energi og nu om universet. Steen Hannested besvarer de store spørgsmål om universet ud fra den seneste forskning, der vil kunne levere flere svar i fremtiden.

Vi begynder med Newtons tyngdelov og Einsteins relativitetsteori. Einsteins relativitetsteori siger, at intet bevæger sig hurtigere end lysets hastighed, og at lysets hastighed altid er den samme. Newtons tyngdelov siger, at kraften mellem to objekter overføres direkte og uden forsinkelse altså hurtigere end lysets hastighed. Hannestad beskriver, hvordan både Newton og Einstein havde ret. Den ene af Einsteins landevindinger i forhold til Newton er, at masse og energi er to sider af samme sag, hvor Newton beskrev lys som værende uden masse og derfor upåvirket af tyngdeloven, mens Einstein kunne påvise, at det vi opfatter som tyngdekraften, er rummet der krummer – hvorfor også lys påvirkes af samme.

Dernæst påviser Hannestad med behørig inddragelse af fysikere, at rummet er fladt, og at det udvider sig. Mørkt stof og mørk energi, der fylder 70 % af rummet, inddrages i udlægningen, og der er et tilbagekig på dengang energien, tætheden og temperaturen var uendeligt høje – før Big Bang, men rummets opståen hører stadigt til gåderne.

Der er flere lette indslag for eksempel om, hvorfor vi ikke kan se, at jorden krummer, og der er en anekdote om to forskere, der troede at det der i virkeligheden var kosmisk støj, var forårsaget af duer der havde bygget rede i teleskopet. Andre steder er teksten ganske udfordrende for os der måtte have lagt afstand til grundskolens fysikundervisning.

Steen Hannestad

Tænkepause

60 sider

Århus Universitetsforlag

Udgivet: Marts 2015