Naturlig nysgerrighed og dybtgående motivation til at lære nyt er det faglige grundlag, som læring, dannelse, udvikling og pædagogik skal tage afsæt i.

Udvikling handler om udviklingspsykologien der har forandret sig på afgørende punkter. Efter almindelig accept af teorierne om arv og miljø fortsatte man med at forske i den genetiske arv med risiko for at det kunne blive skæbnesvangert jfor pædagogik og psykologi. Hvis man i forvejen var disponeret for en særlig ‘skæbne’, så var der jo ingen grund til at gøre mere ud af de emner.

Arv og miljø er ikke længere relevant, nu hedder det epigenetik. der ser arv og miljø som tæt forbundne begreber i barnets udvikling, begreber der uafladeligt supplerer og udvikler hinanden i et kompliceret samspil mellem det psykiske og det fysiske.

En af tidens mere revolutionerende opdagelser er, at børns leg aktiverer epigenetiske processer i hjernen:

Barnet er arkitekten, som aktivt udvikler og udbygger sin hjerne.

En anden bemærkelsesværdig erkendelse er, at når mænd leger med spædbarnet stiger produktionen af hormoner der er forbundet med større sensitivitet, mens testosteronproduktionen falder. Der sker ikke noget hormonelt, når kvinder leger med deres små børn. De professionelle anbefalinger på baggrund af denne ny viden er: Flere mænd i børnehaver og vuggestuer og lad børnene lege både i børnehave og skole, også i fagtimerne.

Ikke uventet er der en solid kritik af målstyringssamfundet og den politiserende pædagogik der vil lære barnet, at livet er kamp og konkurrence. Staten har stigende indflydelse på barnets opdragelse og iværksætter læreplaner, men skærer ned på bemandingen af institutionen.

Afslutningsvis påviser Sommer, hvordan den dikterede sprogtilegnelse i eksempelvis Fart på sproget direkte skader børnene og i samklang med Brinkmann siger Sommer Nej! og står fast:

I mere end 30 års karriere har jeg forsket i børn … med fokus på deres udvikling og læring. Aldrig før har jeg set så fagligt ødelæggende tiltag i vuggestuer, daginstitutioner og folkeskoler.

Udviklingspsykologien er et spændende emne og her er nyttig viden, til når pædagogikken skal på banen. Sommers protest mod tidens statslige børneopdragelse synes i høj grad berettiget. Det gode er, at der efterhånden er mange protester, og den nye interesse for dannelse fremfor uddannelse hos enkelte politikere kan måske være tegn på fremtidige forandringer.

Kritik: Der er et eksempel på, hvordan en pædagog med en fin timing støtter et barn i at lære selv. Problemet med eksemplet er, at det virker urealistisk, at pædagogen har den slags tid til rådighed til et enkelt barn.

Dion Sommer

Udvikling

Fra udviklingspsykologi til udviklingsvidenskab

113 sider

Samfundslitteratur

Professionernes begreber

Udgivet: 2017

Birte Strandby