Hvor havnede de langelandske skolemøbler, da folkeskolerne på Langeland blev slået sammen? De blev sendt til Ghana til landsbyen Nnudu. Siden har langelænderne og sydfynboerne deltaget i et vandboringsprojekt i landsbyen Anyenso med 500 indbyggere. Det er den historie Vivian Rose fortæller med fotos og akvareller.

Det er en stemningsmættet beretning, rig på indtryk og fattig på ord. Men billederne fortæller indgående om vandboringsprojekt, skole og ghanesernes liv. Der er mange fotos af legende børn og nuttede babyer, som langelænderne har strikket tøj til. Desuden er der fotos fra indvielsen af vandboringen: 112 meter ned i jorden, en tank der kan rumme 13.600 liter og fem tappesteder. Der er billeder fra en begravelse og fra det daglige liv. Billederne beretter om et enkel tilværelse uden alle de mange ting, nordeuropæere kræver for at få dagen til at hænge sammen. Ifølge forfatteren er sammenholdet og det fælles ansvar for børnene udtalt, og måske har vi givet afkald på noget vigtigt, da vi valgte neoliberalismen og globaliseringen.

Det er en smuk bog, og man kan fint få et indtryk af landsbyerne og deres indbyggere, af deres skoler – og af vandprojektet. Der er bagest korte tekster til alle billeder. Først i bogen hører vi om bussen, der hver dag kommer og henter 30 – 40 af kvinderne, der arbejder på en fiskefabrik for 3,50 kr. i timen i 12 timer om dagen, mens bedsteforældre og større børn overtager funktionerne i landsbyen. Og vi hører om vandboringen, men får vi nok at vide – om skole, arbejde, familiestruktur? Er gode fotos tilstrækkeligt engagerende?

Vivian Rose

Solidarity and hope/Solidaritet og håb

– a look at village life in Ghana/- et blik på landsbyliv i Ghana

Trykværket

Antal sider: ?, men 234 fotografier og ca. 25 akvareller

Udgivet: 2018

Birte Strandby