Psykolog og ph.d. Irene Oestrich er specialist i kognitiv psykoterapi og supervision. Hun er udnævnt til adjungeret professor i kognitiv adfærdsterapi ved Aalborg Universitet og har udgivet en række fagbøger om psykologi. Nogle vil måske huske hende som ekspert i TV2-serien ”BS – Recepten på lykke”. Nu udgiver Irene Oestrich bogen ”Sæt grænser og udvid din komfortzone” på Dansk Psykologisk Forlag. Bogen er henvendt til lægfolk, der ønsker indsigt i emnet. 

At sætte grænser og kunne sige nej – og kunne sige nej i tide – er essentielt for enhver. Derved beskytter man sig selv og sine rettigheder. Når det kan være så utrolig svært, hænger det sammen med at det forudsætter en god selvtillid. At sætte grænser kræver både mod og opmærksomhed på ens egne rettigheder. 

I bogen ”Sæt grænser og udvid din komfortzonebliver læseren b.la. gjort opmærksom på sine personlige rettigheder, og får anvist en lang række strategier til at sætte grænser. Samtidig får læseren nogle værktøjer til at passe på sig selv. Forfatteren kaster også blikket på begrebet komfortzone, da det omvendt også er vigtigt, at man ikke har al for snævre grænser. Det vil nemlig kunne forhindre personen i at udvikle sig og turde positive ting. 

”Sæt grænser og udvid din komfortzone” indeholder 18 kapitler med cases og udviklende øvelser. Bogen kunne med fordel indeholde flere konkrete eksempler på, hvordan man specifikt bør formulere sig i en situation, hvor der sættes grænser, så man dels beskytter sig selv og dels undgår konflikt. Det kunne være fint med eksempler på hvad, der virker og hvad, man bør passe på med at sige. Jeg forestiller mig, at der skal hentes inspiration i assertiv kommunikation. 

I de 18 kapitler viser forfatteren vidt forskellige aspekter ved det at sætte grænser og udvide komfortzonen. Sproget er relativt letforståeligt. Emnet tilgås fra så forskellige vinkler som fx ”Når du ikke sætter grænser”, ”Når komfortzonen er begrænsningen”, ”Stress og grænser”, ”Udvikling af selvtillid”, ”Seksuelle grænser” og ”Personlige rettigheder” mfl. 

Noget mere overraskende er det, at forfatteren bruger et kapitel på at beskrive ”Når en pandemi sætter grænser”. I det pågældende kapitel giver Irene Oestrich læseren ti råd til at håndtere den mentale side af pandemien. Det er meget konkret med fine handlingsanvisninger. Kapitlet fremstår imidlertid ret fragmentarisk i forhold til den øvrige del af bogen. 

Jeg ledte forgæves efter et kapitel om grænser på arbejdspladsen. Måske mener forfatteren, at det er indbefattet i de øvrige dele?! I min optik er der tale om en særlig situation, fordi personen kan have vidt  forskellige roller på en arbejdsplads. Man kan være under sin chef og have brug for at sætte grænser i forhold til denne relation. Samtidig kan man selv være leder af andre. Oveni er man også medarbejder og kollega. Nogle har tilmed kunder og leverandører, der også skal formuleres grænser overfor, mens samarbejdet også skal fungere. På en arbejdsplads kan der forekomme mobning og chikane af forskellig art. 

Bogen indledes af et forord og afsluttes med en inspirerende og læseværdig epilog. Skønt forfatteren har rødder i et videnskabeligt miljø, er der ikke referencer til andre forfattere og ingen bibliografi, hvilket må vække en vis undren. Samtidig gør de manglende kilder og litteraturliste også bogen mindre brugbar for studerende, der ellers udmærket ville kunne benefitte fra materialet. Ydermere savner jeg et stikordsregister, så læseren også kan bruge bogen som opslagsværk. Det skal retfærdighedsvis siges, at indholdsfortegnelsen er detaljeret. 

Efter endt læsning er læseren blevet bevidstgjort om det at sætte grænser og kompleksiteten deri. Da bogen mangler kilder, får den mest af alt karakter af at være en erfaringsbaseret fagbog. Men Irene Oesterich har et CV som ganske få psykologer, og der er således en imponerende tyngde bag ordene. 

Det er måske ikke forfatterens allerbedste udgivelse, men stadigvæk en vellykket en af slagsen! Formidlingen kunne være en tand mere tydelig – især bogens cases. Jeg savner også nogle simple opsummeringer – gerne i punktform – der efterfølgende kunne tilgås som repetition. 

”Sæt grænser og udvid din komfortzone” understreger vigtigheden af den selvbeskyttelse, der ligger i at kunne sige fra. Bogen anviser en lang række værktøjer til at arbejde med sig selv, sit eget mod og evne til at sige fra. Den giver en øget bevidsthed om ens komfortzones størrelse. Derudover klæder bogen læseren på til bedre at forstå og rumme sine medmennesker. Bogen er lærerig og tankevækkende læsning for enhver med interesse for psykologi!

Sæt grænser og udvid din komfortzone

Forfatter: Irene Oestrich   

Forlag: Dansk Psykologisk Forlag

244 sider. Hæftet

Udgivelsesdato: 24. 11. 2020

Anmelder: Nønne Lønne Votborg