Ledelse er under forandring og er i dag et komplekst område omfattende funktionsopdeling, effektivisering, administration, koordinering, samarbejde, trivsel, læring, kultur, strategi, meningsskabelse. Kommunerne er ved at gøre op med New Public Management der i praksis har identificeret sig med administrativ ledelse med vægt på omkostningsreduktion og effektivisering. Nu hedder det tillid og teamwork og fokus på borgeren.

Også det private erhvervsliv har sit opgør med den gammeldags autoritære leder, hvis karisma gennemsyrede hele butikken. Nu skal det handle om den kollektive indsats og åbningen mod omverdenen.

Den egentlige frihed ligger i det fælles, siger Hannah Arendt, ikke desto mindre er der stadigt nogle forventninger til en lederpersonlighed, men måske er det andre kvaliteter end autoritet og karisma der skal til. Steen Visholm skriver blandt andet:

Det er vigtigt, at lederen er tilpas narcissistisk til at kunne klare sig med sin egen selvkærlighed i perioder, hvor ingen andre elsker ham eller hende.

I samme kapitel, Kritisk ledelse, anbefales desuden lidt klædelig paranoia og en del mistænksomhed hos lederne som erstatning for tidligere tiders behov for kontrol.

Demokratisk ledelse er yt og kritiseres for at være for tåget, omend det fremhæves som positivt, at netop denne ledelsesform har givet stemme til organisationens mere ydmyge opgaveløsere.

Den kritiske leder gennemgår relationel og kritisk ledelse, der blandt andet handler om at kunne vurdere, om klassiske lederværktøjer kan løse udfordringerne, eller der skal andre midler i brug:

Kritisk ledelse ville man have kunnet kalde det, hvis skolelederne havde taget afstand fra folkeskolereformen af 2014 – i stedet for at acceptere målingen af elevernes synlige læring – skoleledere ved jo godt, at elevernes læring er usynlig

Desuden behandles forandringsledelse, personligt lederskab og flere andre ledelsesaspekter, som vil kunne være relevante for tidens ledere. Dog er der også steder, hvor man føler sig hensat til tidligere tider, som eksempelvis i kapitlet Den modige leder. Her understreger en leder betydningen af at man ‘taler til hinanden og ikke om hinanden’. Det får let en altmodisch klang, ikke mindst fordi det i årevis har heddet at tale ‘med hinanden, ikke til’.

Konkluderende en udmærket bog med diskussion af flere moderne ledelsesmuligheder, omend man ikke helt får afskaffet ‘direktøren for det hele’: Medarbejdere høres og spørges og lyttes til, men der er stadigt kun en leder, og det kollektive begrænser sig til bestemte områder.

Karsten Mellon (red.), Tanja Holmegaard Bjørn, David Cooperrider, Kenneth J. Gergen, Jørgen Gleerup, Christian Tang Lystbæk, Lejf Moos, Justine Grønbæk Pors, Betina Wolfgang Rennison, Ralph D. Stacey, Steen Visholm

Den kritiske leder

Ledelse for læring

184 sider

Dafolo

Udgivet: 2017

Birte Strandby