Det er ikke borgeren der er kompleks, det er opgaverne.

I halen på New Public Management og de andre gamle økonomiske styringsmodeller har der vist sig et behov for en ledelse i den offentlige sektor der tager højde for behovet for tværfagligt samarbejde. Mange dele af den offentlige sektor har kørt – og kører måske stadigt – som selvstændige enheder, der koncentrerer sig om økonomi og arbejdsmiljø i netop deres enhed, hvorimod samarbejdet med andre afdelinger ikke har været højt prioriteret.

Det giver flere vanskeligheder. Dels bliver samarbejdet med andre afdelinger ikke rigtigt udviklet, og hvad der er værre: for den borger der er afhængig af kontakt til flere afdelinger i kommunen kan det måske synes uoverskueligt at få det professionelles manglende sammenhængskraft lagt oven i egne udfordringer.

Relationel kapacitet handler om, hvordan man får det tværfaglige samarbejde til at fungere og om ikke blot at opfatte borgeren som kompleks, men i stedet skabe meningsbærende rammer for de faglige relationer, når borgerens henvendelse eller støtte skal behandles. Det handler om at skabe et relationelt beredskab, og om at være indstillet på en større uforudsigelighed, acceptere kompleksiteten – og være klar til at afprøve nye løsninger.

Udover at relationel kapacitet allerede har vist sin styrke, så er det også en naturlig vej for en offentlig sektor der er i stadigt krydspres mellem stigende forventninger og faldende ressourcer. Yderligere har ingen enkelt aktør den tilstrækkelige viden i mødet med mere komplekse borgerhenvendelser.

Der stilles store krav til ledelse og medarbejdere, når vaner og kulturer skal ændres. I bogen findes vejledning og fremgangsmåder, og flere adspurgte citeres for deres tilslutning til metoden og bekræfter, at en følgevirkning er den stigende kvalitet i samarbejdet om borgerne. For borgeren er en sammenhængende indsats klart en positiv udvikling.

Hvad bogen ikke berører er eventuelle omkostninger ved at arbejde tværstrukturelt, men man kan sagtens forestille sig, at der især ved den første etablering af et relationelt beredskab viser sig både flere udgifter og længere behandlingstider. Men det er nok et andet emne.

Relationel kapacitet

Jacob Storch og Carsten Hornstrup

Sammenhæng i offentlige organisationer

160 sider

Mindspace – Erhverv

Udgivet: 2018

Birte Strandby