“En solostemme var han, han duede ikke i koret”

Blandt andet sådan skrev digteren Jeppe Aakjær i sin nekrolog over den socialdemokratiske folketingsmand og redaktør, Peter Sabroe. 

Sabroe omkom i en alder af  kun 46 år i en jernbaneulykke i juli 1913.

Historikeren Erik Voss har netop leveret en overmåde detaljeret og omfangsrig biografi om Peter Sabroe , der i eftertiden vel mest er kendt for sin indsats for  børn, der blev mishandlet på diverse børnehjem.

Efter læsningen af de næste 400 sider fatter man ikke, at Peter Sabroe overkom så meget i et så kort liv.

En solostemme? Sabroe var en aktivist af et stort format. Han skyede ingen midler, hvis han kunne få jordet de, der udøvede hvilken som helst uretfærdighed over for værgeløse.

I Socialdemokratiet bredte der  sig efterhånden en vis irritation over Peter Sabroe. Dagbladet Social-Demokraten skrev i januar 1913, at “Sabroe er stærk i kritikken og i en sags kerne. Men han er ofte svag i enkelthederne … sammen med andre forhold har det fremkaldt nogen, næsten sygelig pirrelighed hos ham”.

Det var kun på et hængende hår, at Sabroe blev opstillet på partiets liste ved valget til Københavns Borgerrepræsentation. Han blev ikke valgt 

Peter Sabroe var en sten i skoen for partiet med sin frembrusen, men samtidig et kæmpeaktiv med sin store folkelige appel, bemærker Erik Voss.

Peter Sabroe var kun 18 år, da han begyndte som agitator og fandt hurtigt sit ståsted i det voksende Socialdemokrati. Han blev medlem af byrådet i Aarhus, men havde forinden på en lang række felter gjort sig bemærket i kampen for de fattige, udstødte og mishandlede. Han blev medlem af Folketinget, og redaktør af Kolding Social-Demokrat. Alligevel formåede han at rejse landet rundt, hvor han holdt møder med op til flere tusinde deltagere. Oftes var det møder for at protestere over et overgreb på f.eks en herregård eller børnehjem. Peter Sabroe måtte ustandselig stå for skud i de borgerlige aviser, som ikke veg tilbage for at trykke direkte løgne om hans person. Bøder blev han ofte også idømt, hvilket var ved at ruinere ham.

Den private Sabroe er helt fraværende i bogen . Kun at han i 1892 blev forlovet med Thyra Møller, datter af kancelliråd Møller, Silkeborg, og at Thyra livet igennem blev sin mand en trofast støtte.

Den nys afgåede formand for Folketinget, Henrik Dam Kristensen, skriver i  forordet, at Sabroe nåede at sætte  sig dybe spor i sin samtid, selv om han ikke blev særlig gammel.  Dam Kristensen mener, at der i dag er inspiration at hente hos Sabroe og tænker  på dennes  aldrig svigtende indsats for børns vilkår.

Peter Sabroe 

De fattiges værner og de riges ris

Forfatter Erik Voss

398 sider 

Hovedland

Udkom november 2022

Anmelder Bjarne Gregersen