14-årige Alem er denne bogs hovedperson. Hans mor er fra Eritrea og hans far fra Etiopien. Alems far siger, at de er afrikanere, men en nat bliver de hevet ud af sengene af regeringssoldater, der fortæller at en af dem, moderen eller faderen, er forrædder og Alem en bastard.

Alems far tager til England med Alem. Det ligner en turistrejse, der skal give dem mulighed for at slappe af efter de voldsomme begivenheder, men er i virkeligheden en måde til at bringe Alem i sikkerhed, mens faren rejser tilbage til Etiopien i håb om sammen med moderen at påvirke holdningerne i mere positive retninger.

Alems møde med London er positivt og let skræmmende: Tre gange i træk præsenteres han for organisationsrepræsentanter og socialrådgivere, der indleder med ordene: Vi er her for at hjælpe dig.

Han anbringes på et asylcenter, men kommer heldigvis hurtigt videre til en fornuftig plejefamilie. Et besøg hos Indenrigsministeriet er ubehageligt og mistænkeliggørende, og processen om Alems asyl omtrent så frastødende, som dem de danske medier formidler her i landet, og myndighedernes afgørelser er tilsyneladende – som de danske – styret af fordomme og mistro fremfor hensynet til barnets sikkerhed.

Sprogligt gør romanen sig ikke fortjent til at stå under litterære klassikere. Om det er forfatteren eller oversætteren der dyrker den banale tekstning, er uvist, men man kan undre sig over, at udtryksformen ikke er mere graciøs hos en forfatter der omtales som digter. Derimod er budskabet om, hvorfor flygtninge forlader deres land, og hvordan de behandles i den vestlige verden, væsentligt og burde høres af flest muligt.

Forfatter: Benjamin Zephaniah

Oversat af Astrid Heise-FjeldgrenPå flugt
325 sider
Forlag: Phabel
Udgivet: 10.02.2009

Birte Strandby