Lederskab vil i lighed med forældreskab aldrig blive en eksakt videnskab.

Gyldendal Business har udgivet en række artikler fra Harvard, blandt andet om strategi, lederskab, selvledelse skrevet af guruerne på området. Det omfatter Daniel Goleman – ham med følelsernes intelligens, også kendt fra pædagogikken, Frederick Herzberg der er kendt for sin forskning i motivation og John P. Kotter der har skrevet adskillige bøger om forandringsledelse og flere andre guruer.

De fleste artikler er mellem ti og tyve år gamle, Herzbergs er fra 1987, og det kan man jo undre sig over i en verden, der ellers har travlt med at forny sig. Ikke desto mindre er der masser af relevant stof at hente både i ledelses- og i motivationsteorien.

Goleman fastslår således, at succesrige ledere ofte besidder følgende ressourcer: selverkendelse, selvregulering, motivation, empati og sociale færdigheder.
Og hvor vi i gamle dage forholdt os til tre typer ledere: den autoritære, den demokratiske og laissez-faire-lederen, så har Goleman seks modeller: tvangsorienteret, autoritativ, affiliativ, demokratisk, tempoangivende og coachende. Såvel ledertyper som ledelsestyper beskrives nærmere i artiklen der også omfatter et afsnit med ‘Følelsesmæssig intelligens for begyndere’. Goleman diskuterer desuden hvilken ledelsesmodel der fungerer i hvilke sammenhænge – den autoritative er den mest effektive, mens den coachende altid påvirker ansvarlighed og klarhed, hvilket giver positive resultater.

Hvad er den enkleste, mest pålidelige og direkte måde at få nogen til at gøre noget på? Det er Herzbergs spørgsmål, og han leverer selv svaret: Kick In The Arse. Heldigvis er der sket temmelig meget inden for forskningen i motivation, og Herzberg kan allerede i 1987 tilbagevise myterne om, at løn og frynsegoder skulle bidrage til motivationen. Han opdeler i hygiejne og motivation, hvor løn, ledelse, kolleger er hygiejne, mens ansvar, jobindhold, resultater giver motivation.

Forholdet til medarbejderen er ganske grundigt beskrevet i artiklen Fejlgarantiens syndrom. Det er udmærket læsning, men det minder ganske meget om McGrgors X- og Y-teori, der i korte træk fortæller, at lederens forventninger til medarbejderen direkte kan aflæses på medarbejderens opførsel og resultater, og hermed også hvad en skarp kontrol betyder. Det er ikke længere nogen nyhedj, og skønt artiklen er interessant nok, så er der her udsagn der er faldet for forældelsesfristen sammenlignet med danske forhold.

Også Chris Agyris er på banen med artiklen ‘Sådan lærer du intelligente mennesker at lære’

Alt i alt er der flere gode tekster, der opsamler vigtig stadig relevant teori, og der er mange gode eksempler fra den virkelige verden.
Harvard Business Review
Om medarbejderledelse
De ti vigtigste Harvard Business Review-artikler
247 sider
Gyldendal Business
Udgivet: 2017

Birte Strandby