Et dygtigt gennemarbejdet, personligt projekt om en af verdens mest berømte kvinder. Hvem var hun, og hvordan var hendes livsomstændigheder? Umiddelbart kunne det blive en tør fortælling, men Dianne Hales beretter engageret om både Mona Lisa, født Lisa Gherardini del Giocondo, og Leonardo da Vinci – og om sit eget arbejde med at finde materiale og beretninger fra Lisas samtid.

Der viser sig at være mange kilder, måske fordi Lisa voksede op i Mediciernes Firenze, en rig, produktiv by med mantraet: penge og skønhed. Det sidste giver sig blandt andet udslag i kultiveringen af skønhed hos overklassens unge piger, der helst skal gifte sig over deres stand og i hvert fald ikke nedad. Kravene til de unger piger var ynde, renhed og elegance, og i en afhandling fra dengang opremses 33 kvindelige ‘fuldkommenheder’:

Tre lange: hår, hænder og ben
Tre korte: Tænder, ører og bryster
Tre brede: Pande … 

Det var ikke nok med kultiveringen af skønheden. Der fulgte også en anseelig medgift med, når overklassen bortgiftede sine døtre. Prisen kunne komme helt op på, hvad der svarer til to millioner danske kroner i nutiden, og ifølge et gammelt ordsprog giftede unge mænd sig, når de trængte til penge. Muligvis er børneopsparingen også opfundet i Firenze: Fædre kunne indbetale penge til en ‘medgiftsfond’ fra døtrene var et par år gamle. Fonden brugte pengene til at dække Firenzes underskud og gav fædrene en variabel rente, så de senere havde til medgiften.

Hales når også frem til, at Firenze af alle italienske byer, er den by, hvor kvinder havde mindst magt: Kvinder kunne ikke købe ejendom, stemme, have offentligt embede, gå på universitetet eller drive virksomhed. De måtte ikke engang komme i retsbygninger, men måtte afgive vidnesbyrd ved indgangsdøren.

Der ligger et stort arbejde bag bogen, og det vrimler med interessante detaljer, og nye forbindelser mellem historie og kunst: Leonardo da Vinci lavede også mønstre til Firenzes produktion af silke; og hans gennembrud som maler kom, da han malede et portræt af Ludovico Sforzas elskerinde.

Vi følger både Mona Lisa og Leonardo til deres død, og udover velskreven underholdning er Mona Lisa også en unik guide til en rundtur i Firenze anno 1500.

Mona Lisa – Alle kender smilet, ingen kender hendes historie

Dianne Hales

Oversat af Brian Dan Christensen

342 sider

Gyldendal

Udgivet: 2016

Birte Strandby