Trinitetsmaskinen fremlægger 100 tekster og 100 billedværker fra den vestlige civilisation og fremstår som en protestantismes kulturhistorie. Bogen er tilegnet folket og folkekirken. Alt er bygget op omkring den treenige Gud: Gud fader, Guds datter og søn og Helligånden. I sit fortællende afsnit understreger Hein Heinsen denne tredelte figur, som mange af hans skulpturer gennem årerne har været præget af: krystallet, kroppen og skyen.

Bogen er delt op i flere afsnit: Først 200 sider med tekst og billeder. For det meste ses teksten på venstre side, mens billedet er placeret til højre. Teksterne er ofte digte af kendte digtere f.eks. Gustaf Munch-Petersen og Inger Christensen. Hovedparten af teksterne er dog tekstuddrag fra biblen. Billederne er hentet fra både den klassiske og moderne tid: bl.a. fra velkendte kirker i Italien og malet af Michelangelo.

Efter tekst og billede beretter fem teologer/filosoffer om deres tese mht. den kristne treenighed. Til sidst følger en meget detaljeret indholdsfortegnelse til tekst og billeder, som er meget nyttig at følge med i, så læseren ved, hvorfra tekst og billede stammer.

Bogen er bundet ind i rødt lærred, ligesom denne røde farve, tilsat en guld trekant, ses flere steder for at understrege gud og treenigheden. Der er to andre farver, som også spiller en vis rolle: den blå og den gule. Den blå synes blot at repræsentere farven, mens den gule kun indeholder tekst.

På side 160 ses en farvetrekant, hvor den øverste er rød, nedenunder brun og i siderne blå og gul. Den grønne farve optræder kun en gang med teksten sommer. Dette kan tydes som et symbol på håb ud i fremtiden.

Denne kombination af tekst og billeder skaber en fin harmoni og fremviser en meget interessant fortolkning af treenigheden, som igen kan viderefortolkes af læseren.

Redigeret og tilrettelagt af Hein Heinesen

Gyldendal, 2010

240 sider

Anmeldt af Hella Sylvest