Selve titlen er misvisende, idet bogen næppe indeholder afsløringer – det meste er hørt før. Til gengæld er det interessant omend ikke påfaldende, hvem der siger hvad. Hovedparten af de adspurgte er enige om, at man skal arbejde med det man brænder for, og hvem vil ikke gerne det?

I bogens andet kapitel: Om at lægge planer er et af de mere overraskende råd: …gør dig bemærket hos din chefs chef. Det er muligvis et godt råd, men ikke noget der bidrager positivt til hverken det psykiske arbejdsmiljø eller den Gør-det-du-er-bedst-til-mentalitet der præger de fleste øvrige adspurgte.

I kapitel 3 Om at komme godt fra start nævnes blandt andet det at have en mentor, at prøve flere forskellige ting – også skodjobs, og der lægges vægt på uddannelse.

I kapitel 5 Om at vælge til og fra bliver det understreget, at det er vigtigt at få familien med på sidelinjen, når man skal ud i karrierebanen. Kapitel 6 om at være kvinde i en mandeverden er relativt tandløst. Måske er det ikke længere et særligt problem at være kvinde i en mandeverden men blot et spørgsmål om at ville det tilstrækkeligt?

Til gengæld er der lidt krudt i Lisbeth Knudsens Få en havkat i hyttefadet i kapitel 7 Om at træffe beslutninger, der faktisk mere eller mindre opsummerer en del af de bedre forslag såsom opfordringen til at indhente informationer fra mange både ja- og nej-sigere og gerne tage den helt store meningsudveksling før beslutningen, og efterfølgende bakke loyalt op om udfaldet – og så forresten holde fast ved sin personlige integritet.

Maria Holkenfeldt Behrendt

234 sider

Gads Forlag

Udgivet: Marts 2011