Denne interessante milepæl i opfattelsen af mennesket er som vokset frem fra andre samtidiges tanker blandt andre Yunus, Prahalad, Kotler og Kohn. Det handler om et nyt syn på mennesker og økonomi og et tiltrængt opgør med de gammeldags motivationsmetoder: Pisk og gulerod, og Pink dokumenterer, at (ekstra) betaling ikke kan betragtes som en virkelig motivationsfaktor.

Med udgangspunkt i McGregors efterhånden gamle filosofi opererer Pink med to modeller: Type X-adfærd og type I-adfærd svarende til, at mennesker kan være ydremotiverede og indremotiverede. Pink har held til at bevise, at den indre motivation er den bedste basis for udvikling af virksomhedsøkonomier behørigt understreget med metaforer: X-adfærd svarer til forbrug af kul (forurenende og snart en mangelvare), og I-adfærd svarer til udnyttelse af solenergi.

Essensen er, at der skal skabes muligheder for I-adfærd, det vil sige autonomi, mestring og formål. Begrebet mestring kan betragtes på flere måder og også her står vi overfor valget mellem to teorier: Vækstteorien: Vil du være stærkere, så pump jern, og Helhedsteorien: Vil du være højere? Bare ærgerligt!

Med de rette muligheder på jobbet kan medarbejderen går fra algoritmisk (fast, gammelkendt fremgangsmåde) til heuristisk tænkning (opdagelse af ny strategi). I samme forbindelse fremhæves fordelene ved homeshoring – hjemmearbejdsplads, der kan bidrage til medarbejderens autonomi, nedskære transporttiden og overflødiggøre fysisk overvågning.

Sidste del af bogen indeholder opskrifter på motivationsadaption, hvad enten det drejer sig om virksomheder, een selv eller børn og unge. I sidstnævnte tilfælde anbefales det i højere grad at gøre elever til hinandens lærere jævnfør en tidstypisk trend i skoleverdenen: Cooperative learning.

Der er masser af gode henvisninger – eksempelvis til spillet flOW (= http://intihuatani.usc.edu/cloud/flowing/) der angiveligt kan bringe flow-fornemmelse til almindelige spillere, og der er – som altid i amerikanske bøger – opsummeringer – både i twitter og cocktailparty-udgave.

Det er en super bog, anvendelig, underholdende og med mulighed for at få lidt vidvinkel på det videre arbejde. Man kan dog undre sig over, at bogen trods den omfattende brug af teoretikere ikke har nævnt Marx og begrebet fremmedgørelse, der vel repræsenterer den anden ende af motivationsbegrebet, eller Volvo-fabrikkerne, hvor man allerede for mange år siden opdagede, at autonomi hos de ansatte gav højere kvalitet i produktionen. Ydermere er der forskel på Danmark og USA, og det er en kendt sag, at virksomhedskulturen i Danmark for længe siden er begyndt at nytænke på området (f. eks. Oticon i 1988), ligesom kunsten at bygge bro over afgrunden mellem videnskab og erhvervsliv er ikke helt ukendt her i landet.

I en verden med fuldkommen information og lave transaktionsomkostninger vil parterne forhandle om et velstandsmaksimerende resultat for begge.

… og sådan endte et kommunistisk ideal med at blive fremavlet af kapitalismen.

Motivation – Den overraskende sandhed om hvad der motiverer os

Daniel H. Pink

Oversat af Susanne Grubb

256 sider

Lindhardt og Ringhof

Udgivet: 17.03.2011

Birte Strandby