Den meget produktive forfatter Palle Petersen kommer ud i år (2013) med fire historiske romaner fra Christian d. 4.’s tid. Den første handler om den påståede heks, Maren Splids, fra Ribe. Maren frikendes først for anklagerne for hekseri, men efter Chr. 4.’s personlige indgriben i sagen ryger Maren i torturkammeret. Efter grusomme pinsler tilstår Maren alt hvad man forlanger, og derefter bliver hun d. 16 november 1641 brændt på bålet som heks.

Palle Petersen har gjort historien om om Maren Splids både interessant og nærværende, og læserne får et godt indblik i forholdene for borgere og bønder i 1600-tallet. Øverst i hierakiet står kongen der er Guds stedfortræder på jorden og derfor skal adlydes ubetinget. Nederst på rangstigen ligger kvinderne, som er underlagt mændenes vilje. Mændene har lovfæstet ret til at tugte deres koner og tjenestefolk. Desuden kan kvinderne ikke selv have ejendom, hvis en kvinde f.eks. arver en gård fra sine forældre, bliver gården straks mandens ejendom.
Maren kommer fra en lille landsbys fattige kår, og da hun bliver gift med en velhavende skræddermester fra Ribe bliver hun udsat for misundelse. Desuden er Maren godt skåret for tungebåndet og har god sans for forretning, At hun bliver værtshusholderske med succes øger kun misundelsen.

Marens nemesis er en ussel skræddersvend, Didrik Skrædder, en ondskabsfuld fiasko af en mand, som gør det til sit livs mål at få ram på Maren, som han hader som pesten, fordi hun har sagt nej til at bolle med ham.

Vi får et virkeligt spændende og velfortalt billede af datidens Danmark. En elendig konge, der driver landet ud i krig og fallit, og til sidst er tæt på at få Danmark slettet af landkortet. Et samfund fyldt med overtro og angst for både Gud og djævle, for ikke at tale om frygten for hekse. Alt, der går galt, kan man henføre til onde hekse og deres flirt med Fanden og hans pumpestok. For historieinteresserede er Palle Petersen rigtig godt selskab. Med humor og omfattende historisk viden ruller han den tragiske sag op for læserne.

Fandens heks
Forfatter: Palle Petersen
360 sider
PalleP-forlag 2013
Udg.: 08.03.2013
Også som e-bog

Birte Strandby