Jeg har længtes mod skibskatastrofe

 og mod hærværk og pludselig død

(Hærværk, Tom Kristensen)

Denne lille bog minder i opbygning og længde om Tænkepauser fra Århus Universitetsforlag, og det er jo ikke så dårligt. Tænkepauser tager fat i Lykke, Magi, Sex ud fra den seneste forskning, mens Mogens Pahuus udlægger længsel og de tilhørende fortolkninger ud fra Kierkegaard, Thyssen, højskolesangbogen og skønlitteratur af blandt andre I. P. Jacobsen og Jacob Paludan.

Indledningsvist findes to former for længsel: Udlængsel og hjemve. Det er velkendte størrelser, men med forfatterens hjælp udvikles definitionerne, så hjemve/hjemlængsel kommer til at omfatte trangen til at forbinde sig med tingene og medmennesker, mens udlængsel dækker over længslen efter forandringer, kropslig udfoldelse og verdenserobringstrang. Det er også længslen efter at forene sig med naturen og efter selvudfoldelse. En side af dette er den seksuelle udfoldelse og her kommer vi ind på, hvordan den kan rette sig mod pornoindustrien – den fjerdestørste industri i verden efter olie, våben og narkotika. Det er samme længsel der befordrer individualismen og holder gang i underholdningsindustrien.

Konkluderende når Pahuus frem til, at uendelighedslængsel bliver til virketrang, og trangen til fællesskab bliver til evigheds- og fuldkommenhedslængsel. For mennesket opstår en spænding mellem de uudtømmelige muligheder vi har i os og de begrænsninger vi altid støder på især som modpol til det ensidigt hverdagsagtige.

Der er en risiko for, at dagligdagens trummerum kan få mennesker til at omgøre udlængslen til fantasteri, så det føres væk fra selvvirkeliggørelsen, men bogen tilbyder et forsigtigt bud på det vellykkede liv og et fornuftigt blik på et svævende begreb.

Mogens Pahuus

64 sider

Forlaget Mindspace

Udgivet: 10.08.2015