Vær susende som vinden

statelig som skoven

ødelæggende som ilden

urokkelig som bjerget

uudgrundelig som natten

hurtig som torden.

Det lyder indledningsvist mere som et digt end som en instruktion i krigsførelse, men siden bliver instruktionen helt konkret.

Sun Tzus klassiske værk om krigsførelse er 2.500 år gammelt, og når undtages nogle betragtninger om landkrig og terræn der i øvrigt synes mindre relevante med nutidens muligheder for luftkrig, så kan man overføre den effektive krigsførelse direkte til ledelsesteori og markedsføring. Især lægges der i moderne markedsføring på sociale medier megen vægt på værdien af at kende sine kunder, og det er også en væsentlig pointe hos Sun Tzu, ligesom denne praktisk talt gør brug af SWOT-analyse, strength, weaknesses, opportunities og threats i forbindelse med vurdering af egne og fjendens styrker.

kend din fjende

kend dig selv

Kend himlen

kend jorden

og din sejr

er komplet

Han går herefter videre med at påvise de fem faldgruber for en general:

Ubesindighed, fejhed, hidsigt temperament, en skrøbelig æressans og bekymring for sine mænd.

Dernæst berøres de problemer der er generalens fejl: desertering, mytteri, forfald, kaos, kollaps, flugt. For eksempel er mytteri et resultat af stærke tropper og svage officerer, og flugt betyder at generalen har fejlvurderet fjenden.

Teksten er inddelt i blandt andet strategisk offensiv, taktiske dispositioner, taktiske forandringer, og krigsførelse belyses fra de flest tænkelige vinkler. Flere gange understreges betydningen af kommunikation: Gongonger og trommer er ører for soldaterne, bannere og flag er øjnene. Og når angrebet sættes endeligt ind: Luk passene, ødelæg dokumenterne, afbryd kommunikationen og stå fast på kursen

Sun Tzu

Oversat fra engelsk af Rasmus Hastrup

167 sider

Gyldendal Business

Udgivet: 19.06.2015