Historisk fiktion når den er bedst.

Matrix handler om Marie de France, der levede i sidste halvdel af 1100-tallet. Hun var digter, oversatte fabler af Æsop og skrev fortællende vers om romantik. Det er i store træk, hvad vi ved om hende i dag.

Men i Matrix er hun også i familie med kong Henry og dennes hustru Eleonora af Aquitaine. Derfor møder vi hende første gang til hest på vej mod et afsides liggende kloster i England, hvor hun skal være priorinde takket være dronning Eleonora, der finder, at det vil blive for vanskeligt at få hende godt gift. Hun er for stor, for mærkelig og uegnet til at begå sig ved hoffet.

Den kun 17-årige Marie glæder sig ikke til at blive priorinde ved et ludfattigt, sygdomsramt kloster. Oven i købet har hendes tjenestepige og elskerinde valgt ikke at tage med, hun finder klosterlivet afskrækkende.

Men Marie er ikke uden evner. Med hendes energi og ideer bliver klostret mere velhavende, der kommer flere nonner til, og sulten bliver holdt fra døren. Nonnerne udvikler sig, skriver og maler, mens de passer køkkenhave, dyrehold, væver klæde og arbejder hårdt i marken. Flere gange oplever Marie, at jomfru Maria viser sig for hende og angiver, hvad hun skal gøre. Det fører til anlæggelse af en stor labyrint, der har til formål at holde folk borte fra selve klosteret. 

Både den voksende velstand i klosteret og i den nærliggende landsby vækker misundelse, og i forventningen om at kunne stjæle guld i klosteret, planlægger nogle landsbyboere et angreb på klosteret. Marie hører om det fra flere forskellige sider og gennemfører et imponerende modangreb, orkestreret så det ville have kunnet inspirere en Machiavelli eller en Sun Tzu. Det er en dybt fascinerende scene i romanen, og det er ikke netop blide, ydmyge nonner man kommer til at tænke på her.

Men ydmyghed er heller ikke et praktisk karaktertræk i et fattigt, trængt England i 1190. Marie har hørt om danskernes bersærkere der gik til angreb på engelske kyster, og hendes forsvar af klosteret er tydeligt inspireret heraf, ligesom hendes og de øvrige nonners styrke og handlekraft er betagende. Klosterlivet giver ofte kævl og stridigheder, men livet i klosteret røber også effektivitet og forudseenhed. 

Man tror på fortællingen, på vilkårene, på fordømmelsen og de riges ret, men mest tror man på Marie og på beskrivelserne af livet som kvinde på den tids præmisser. Og såvel sprog som ordforråd understøtter smukt den overbevisende historiske scene.

Matrix

Lauren Groff

Oversat af Signe Lyng

262 sider

Gads Forlag

Udgivet: 25.05.2022

Birte Strandby