”- Og det, der er svært at forstå, er, at jo mere fjollet, jo mere tåbelig, jo mere idiotisk den idé er, som vi har mulighed for at gå med på, jo bedre er det, for jo større er sandsynligheden for, at den vil føre os nye steder hen.”
Indledningsvist findes en definition på det let abstrakte begreb kreativitet baseret på, hvordan og med hvilket erfaringsgrundlag vi kommer frem til forskellige erkendelser.
Et mindre afsnit om kroppen fungerer blandt andet som en påmindelse om, at kroppen er så vigtig som hjernen, blandt andet bevist ved et forsøg, der afslørede, at kroppen husker visse oplevelser hurtigere end hjernen husker, og reagerer negativt eller positivt, inden hjernen når at følge med.

Bogen er baseret på forskningen inden for neurologi og fysiologi, og essensen er, at vi kan lære at frigive kreativitet, hvis vi blot ved tilstrækkeligt om, hvad kreativitet er. I den sammenhæng virker det forståeligt, at den længste, indledende del af bogen omhandler forklaringen på begrebet kreativitet. Herunder kan man synes, at forfatteren lægger rigeligt vægt på at understrege forskellen mellem dyr og mennesker, hvorimod afsnittet om at inddrage krop og følelser som vigtige parthavere i den kreative proces virker særdeles relevant.

Et andet interessant aspekt er, at den gode forberedelse af og til blokerer for de kreative input, og det essentielle element, når nye ideer skal opdrives, er det, forfatteren kalder den kreative indstilling, det vil sige evnen til at tage åbent imod alle inputs.

I og for sig er bogen en udmærket fortaler for det gammelkendte brainstorming og ganske velunderbygget.

Ernest Holm Svendsen

177 sider
Gyldendal
Udgivet: 2008