Tommy Heisz udsendte sin første digtsamling i 2009: Nætter i mol, som var et studie i mørke og meningsløshed. Dette mørke er ligeledes et vigtigt element i hans nye digtsamling, hvis tidsramme er henlagt til den triste vinter 2010-2011, hvor den hvide sne dækkede det danske landskab.

Samlingen indledes med et lille digt af Frank Jæger, hvori han vælger natten (og heri det mørke)til at betragte verden. Tommy Heisz takker sidst i digtsamlingen sine inspiratorer: digtere og rockmusikere, og visse steder omformer han kendte digte f.eks. B. S. Ingemanns tekst til Glade jul, dejlige jul, som fortsætter i T. H.’s bearbejdelse: far sender hilsner fra sit skjul. Dette tema vedrørende den manglende far, der glimrer ved sit fravær, går igen i flere andre digte. Et andet sted er det en tekst af Bob Dylan, som bliver skrevet på dansk, har fem strofer, hvor den sidste lyder: Hvis du rejser længere op; hvis du fortsætter helt mod nord/hvor vintervinden slår hårdt, og natten er lang/hils fra mig, hvis du møder hende deroppe/hun ved hvem jeg er, hun var min elskede engang. Dette er så absolut et af de bedre digte med god rytme.

På forsiden ses en slørugle, der har fanget en mus. Et helt, længere digt er helliget denne slørugle. Den har det hårdt, er stresset, fordi den har svært ved at skaffe føde til sig selv og sine unger. Marker bliver til overdrev, og derved forsvinder musene. Sløruglen kan ses som et menneske, der er ved at give op i kampen for både føde og gode livsbetingelser. Kan tolkes som en kritik af det danske samfund.

Et andet gennemgående ord er simultant: Morgensol slikker på et vuggende blad/to dråber dug fordamper/simultant Ordet dukker altid op i forbindelse med to genstande, der åbenbart foretager sig en handling på samme tid. Det er et omkvæd, men kan tillige anskues som et ønske om, at vi skal arbejde sammen, ikke hver for sig.

Det er en omfattende samling digte af forskellig længde. De fleste er fortælledigte og beretter om sørgmodige forhold: mørke, vinter og sne. Ganske pæne, men der kan godt strammes lidt – og typerne er meget, meget små. Det er ikke særlig læsevenligt og bør rettes i næste digtsamling.

Heisz, Tommy

Byens Forlag, 2011

125 sider

Hella Sylvest