Tænk selv-serien – filosofi for børn i 7 – 12-års alderen

Seriens formål er at åbne filosofien for børn og inspirere dem til begrebsdannelse, koncentration, at undersøge svarmuligheder og lytte aktivt. Bogen er fordelt på seks kapitler, der hver indledes med et væsentligt spørgsmål.

Af de hidtil fem udgivne bøger i serien er denne klart den vanskeligste, måske fordi frihed er et langt mere abstrakt begreb end kunst og følelser. Således er et af spørgsmålene: Forhindrer andre dig i at være fri? Bogens første svar er: Ja, for mine forældre bestemmer over mig og giver mig ordrer… og en indvending er så: Begrænser de din frihed, hvis deres ordrer er retfærdige og nyttige? Der er flere ting, der falder i øjnene. En af vanskelighederne er, læseren ikke har en klar definition på frihed, den skal man selv levere under arbejdet med bogen. Et andet mere kulturelt betonet problem er, at ordet ordrer klinger mærkeligt i dansk pædagogik, hvor det nærmest ikke findes hverken hos Sigsgaard eller Jesper Juul. Der er forskel på såvel pædagogik som ledelse i det autoritære Frankrig og Danmark med de flade organisationsstrukturer.

Spørgsmålene bliver mere krævende i løbet af bogen, for eksempel: Hvad kan frihed bruges til?- og nogle af konklusionerne peger tilbage på læseren: Måske har du opdaget, at du somme tider selv begrænser din frihed. Eller: Måske har du anerkendt, at frihed ikke altid er det vigtigste.

Andre kapitler forholder sig til ansvar, menneskerettigheder og fattigdom, så man kommer rundt om emnet, men der er også præsenteret tænkemåder, som mange voksne ville finde vanskelige.

Som i seriens andre bøger er der gjort meget ud af illustrationerne, der komplementerer teksten farverigt og sjovt og hjælper læseren til ikke at glemme, at der også er mulighed for kapere de tunge emner uden at gå i Sokrates-mode ved alle spørgsmålene.

Oscar Brenifier

Illustreret af Frédéric Rébéna

Oversat af Mette Sanggaard Schultz

96 sider

Forlaget Mindspace

Udgivet: 2014