Min hånd skal altid være mod den politik …, der rotter de rige sammen om at plyndre de fattige …

Vores demokrati skranter, så meget at det har fået Peter Lauritsen til at trække Viggo Hørup frem fra historien og præsentere hans udgave af demokratiet.

Hørup var folketingsmand for Venstre fra 1876 til 1892, han var blandt andet minister for offentlige arbejder (trafikminister), og han var en af grundlæggerne af Politiken.

Hvad skal det nytte? er et lille portræt af politikeren og demokraten Hørup, der – som Grundtvig i øvrigt – arbejder for at opgradere almuen til folket. Hørup så Venstre som et reformparti der talte de dårligt stilledes sag, og det var hans holdning, at institutioner og processer blev indrettet, så de understøttede folkets stemme og magt. Dannelsen gik ud på at bibringe folket bevidstheden om denne stemme og magt, og i modsætning til Grundlovens ord fra 1849 skulle det også omfatte kvinder og tyende og alle dem der ikke havde fået stemmeret i første omgang. Helt så hurtigt gik det som bekendt ikke. Den æresfølelse, stolthed og selvstændighed Hørup så gerne ville bringe frem i folk, var længe undervejs:

jeg led de bedrøveligste skuffelser.

Selvom Hørups ideer om folkets dannelse ligner Grundtvigs, var Hørup og hans medstifter af Politiken, Edvard Brandes, kritiske overfor Grundtvig. Det kunne have været interessant at høre mere om årsagen til den holdning.

Bogens ærinde er også at sammenligne Hørups demokrati med den trængte udgave, vi har i dag, hvor menneskerettigheder og Grundlov udfordres, hvor friheden og frisindet indskrænkes for anderledes troende og tænkende. Medierne der dyrker populismen og de korte overskrifter får en del berettiget kritik, og forfatteren efterspørger generelt en kvalificeret, politisk debat.

Det er også mit ansvar og mit problem, at andre må lide under manglende frihed …

Bogens sidste del er en samling af Hørups citater, der kan minde læseren om demokratiets ambitioner og andre nyttige emner. Hørup forstår at udtrykke sig.

En nødvendig bog. Måtte den blive læst af politikere fra alle Folketingets partier.

Hvad skal det nytte?

På sporet af Hørups demokrati

Peter Lauritsen

160 sider

Gads Forlag

Udgivet: 28.02.2020

Birte Strandby