Samtidigt med udgivelsen af Hvad skal det nytte? om politikeren og medgrundlægger af Politiken, Viggo Hørup, og dennes ideer om demokratiet udkommer Tribaliseringen af Europa, der også handler om demokratiets forfald.

Hvor bogen om Hørup tager fat i det danske demokrati, så går Tribaliseringen af Europa efter tidens antidemokratiske modbevægelse: tribaliseringen, ofte omtalt lidt mere uspecifikt som populisme.

Tribaliseringen handler om, at vi er ved at trække os tilbage fra globaliseringen og finde en passende identitet i det nære, ofte med hjælp fra politiske partier med etnocentriske tilbøjeligheder. (Det kan man læse om i Phillip Coles The Myth of Evil.) Det problematiske ved kulturelle identitetsprojekter som tribalisering er ifølge Wind, at de næsten udelukkende er følelsesbaserede og derfor vanskelige at diskutere. Ydermere er skræmmekampagner og mobilisering af frygt ofte en del af projektet; og svigt af EU, som man kan se det i forbindelse med brexit, er et problem der måske kan udvikle sig.

Marlene Wind tager fat i de mest iøjnefaldende eksempler på tribalisering og demokratiforfald i Europa: brexit, separatisterne i Catalonien og udviklingen i Orbáns Ungarn. At Trump er et eksempel på samme tendens er oplagt. For alle eksempler gælder, at det liberale demokrati får det vanskeligere, selv brexit der jo om noget er resultatet af et demokratisk valg, omend med meget beskedent flertal. Men de gamle nationalstater har ikke det format og den suverænitet, de engang havde, og brexit vil ikke gøre England til en europæisk stormagt:

‘I en globaliseret og gensidig afhængig verden vil en, der trækker sig fra spillet tabe – uafhængigt af hvilke aftaler man ender med at opnå som erstatning.’

Wind sætter i samme forbindelse spørgsmålstegn ved flertalsdemokratiet, som vi kender det fra Norden og fra England, ligesom hun effektivt påviser problemerne i Orbáns demokrati i forhold til retsinstitutioner og presse.

Kritikken er velbegrundet, og bekymringen burde være fælleseje. Wind opfordrer til, at vi fastholder vores principper for liberalt demokrati, men har i øvrigt ingen forslag til et demokratisk quick-fix.

Noget andet er, at demokratiets krise kan hænge sammen med, at demokratiet hverken kan hjælpe med at fastholde arbejdspladser i landet eller hidtil har kunnet gøre noget effektivt i forbindelse med klimaproblemerne jfr. Demokratiets vilkår. Men det burde vel tale for øgede forventninger til EU, ikke til tribalisering?

Tribaliseringen af Europa

et forsvar for vores liberale værdier

Marlene Wind

166 sider

Gyldendal

Udgivet: 28.02.2020

Birte Strandby