Jo større afstand vi lægger til 2. Verdenskrig, jo flere hemmeligheder afsløres, og her løftes sløret for, hvordan Danmarks guldbeholdning kom til USA i begyndelsen af krigen.

Baseret på den i øvrigt beskedne korrespondance mellem Nationalbankens daværende direktør Bramsnæs, regeringen, et forsikringsselskab og den norske og svenske nationalbank udlægges, hvordan Danmarks guldreserve i 1939 fragtes først til Norge og Sverige og siden til USA. Såvel den danske befolkning som tyskerne blev holdt i uvidenhed af flere årsager. Den vigtigste var, at nationalbankdirektøren frygtede, at samarbejdsaftalen med Tyskland ikke ville forhindre en tysk invasion, og deri havde han jo ret.

Tyskerne havde hårdt brug for midler til krigen og gik efter guldbeholdningerne i de besatte lande. Det gjaldt derfor om at få guldet væk af vejen. I første omgang blev det fragtet til Norge og Sverige, men det stod hurtigt klart, at også her kunne man vente tyskerne. Hvorfor man efter aftale med amerikanerne sendte guldet over havet med blandt andet ØK-skibe. Processen beskrives minutiøst, og de daværende omstændigheder ridses op undervejs – for eksempel var man bekymret over rejsen til søs, fordi tyskerne allerede tidligt i krigen havde sænket flere af de allieredes skibe. Englænderne tilbød beskyttelse med konvoj, men det ville jo have signaleret en mistænkelig vigtig transport.

Bogen omfatter en beskrivelse af guldets betydning, Staunings rolle og de to neutrale lande, Schweiz og Sveriges, handel med tyskerne samt Bank of Englands behandling af Tjekkoslovakiets guld, ligesom priserne på transport og forsikringer fremgår, og slutteligt er der en oversigt over størrelsen af forskellige nationers – USA, Kina, Tyskland – eksisterende guldreserver.

Henrik Denta

210 sider

Gads Forlag

Udgivet: 16.03.2015