Hvordan gebærder man sig efter en fyring, især når man ikke lige befinder sig på arbejdstagers marked? Det prøver denne selvhjælpsbog at svare på, om det lykkes må være læserens beslutning.

Som enhver selvhjælpsbog er der lister, der skal udfyldes, spørgsmål der skal besvares. Hvad giver for eksempel energi til arbejds- og privatliv, og hvad tapper energien, hvad er værdierne i privatlig og arbejdsliv – så at sige en privat SWOT-analyse.

Der er også et afsnit om af få sagt pænt farvel til kollegerne og om at tilgive sin chef, ligesom der er et opgør med ’de sorte huller’: Jeg er ikke god nok,  hvad skal der blive af mig, hvordan skal vi klare os økonomisk osv.

Dernæst skal man tegne sit billede af fremtiden, først med drømmerens farvekridt, dermed med kritikerens, og hvilket slutteligt skulle få det realistiske billede af en farbar vej til fremtiden til at dukke op i horisonten.

Og endelig er der en liste over de gaver, man får i pakken: Tid, frihed, muligheder.

Bogen er skrevet af to der nyligt er blevet afskediget, og den slutter med coaching-tilbud fra forfatteren samt klip fra begges dagbøger. Det giver samlet et set bogen et skær af jobansøgning/tilbud om arbejdskraft og bistand, der er lidt originalt. Derudover kan man sige, at ideen/bogen er positiv, men ikke netop informationstung eller meget berigende på et marked der i forvejen rummer uendelige mængder af litteratur om erhvervelsen af positive synsvinkler. Tværtimod virker adskillige af de gode råd gammelkendte både i forbindelse med bøger om stressbehandling, karriererådgivning og mere ordinær hjælp til selvudvikling.

Lis Goberg – i samarbejde med Inge Jensen

142 sider

SkriveForlaget

Udgivet: 08.06.2011

Birte Strandby