Hvad er forskellen imellem en illusion og det, som tåber anser for virkeligt?

Mindfullness er at være til stede i nuet, at være fuldt opmærksom og opleve uden at bedømme. Det lyder enkelt, men er det også nytænkende? I hvert fald er der temmelig mange informationer i bogen, der er hørt før. Eksempelvis er Anonyme Alkoholikeres Serenity prayer nævnt – det er den i nærmest hver tredje selvhjælpsbog. Og Maslow, psykologen der skabte verdens mest bekvemme pyramide over menneskelige behov har også denne gang bidraget – dog her med en ny tilføjelse til det øverste trin (selvrealisering): Behov for frihed og selvstændighed.

Men bortset fra de repetitioner enhver selvhjælpsbog åbenbart skal indeholde, så er vejen til mindfullness noget med stilletid hver dag, en ting ad gangen, at se mindre tv, bruge mere tid på mennesker, få rengøringshjælp, at købe færre, men lækre ting, spise mindre og bedre – og i øvrigt være til stede i alt, hvad man foretager sig.

Herunder nævnes begrebet dharma – vejen man skal gå for at kunne bidrage positivt, og det er naturligvis positivt. Desuden er der et afsnit om meditation og masser af andre glimrende forslag. Der er også en del gode citater taget fra såvel buddhisme som  hinduisme.

Det tager tid at nå frem til de centrale emner, og generelt bruges fantastisk mange ord på noget, der måske kunne have været reduceret til en praktisk lille guide, selv om den megen snak altid fører et sted hen. Men trods talrige adoptioner fra andre bøger og en vis sproglig lighed med Alt for Damerne er det ok underholdning.

Charlotte Mandrup

224 sider

Politikens Forlag

Udgivet: 5.10.2010