Endnu en gave til Det glade Erhvervsliv, denne gang i pædagogisk layout med mange (glimrende) billeder og læsevenlig typografi.

Funky Business handler om at udskifte de gammeldags ledelsesformer og indrette sin virksomhed i overensstemmelse med en ny tid, der stadigt rummer individualisme, men som også med øje på fremtiden gør op med gammeldags, kynisk masseproduktion, hvorunder der (som i andre lignende bøger) langes ud efter IKEA.

Den første lange del af bogen omfatter en levende og mangfoldig beskrivelse af ændringerne i samfundet, herunder det øgede behov for viden. Eksemplet er her, at omkring 90% af alle de videnskabsfolk der nogensinde har levet er på kloden i øjeblikket – og at flere mennesker end nogensinde før har kandidatgrader: Under Vietnamkrigen havde 15% af soldaterne en videregående uddannelse, men under Operation Ørkenstorm havde 99,3% en akademisk kandidatgrad.

Denne underlige, nye verden beskrives ved sine paradokser: Rote Armee Fraktion har nedlagt organisationen, den bedste rapper er hvid og den bedste golfspiller sort. Danmark sender en ubåd til en ørkenkrig! FN et stumpt instrument, og EU fungerer som en virksomhed gjorde for 20 – 30 år siden – vil gerne gøre alting allesteder og ender derfor med ikke at gøre noget særligt godt.

Der er gang i overflodssamfundet: Norge har 200 aviser, og antallet af ølmærker i Sverige er steget fra 50 til over 350 på godt 10 år. Politiske partier stod tidligere for idealer, men er nu nærmest en slags meningskonglomerater. Alle disse sandheder og påstande leder frem til konklusionen, at virksomheden har brug for forandring.

Den sidste del af bogen beskriver funky business: Hvad skal man lægge vægt på, skal man udelukkende rekruttere højtuddannede, og hvordan fokuserer man?

Det er en underholdende bog, let læst og med mange interessante oplysninger især i beskrivelsen af det moderne samfund. Og det er ikke utænkeligt, at funky business er vejen frem med stort talent for fokusering og dermed fleksibilitet og fordi investeringerne i blandt andet bygninger og lager synes begrænsede i forhold til tidligere tiders virksomheder. Om ikke andet kan bogen læses for dens interessante perspektiver på verden.

Funky Business Forever

Kjell Nordström og Jonas Ridderstråle

Oversat af Annette Rosenberg

272 sider
Forlag: Gyldendal Business