Skulle man være i tvivl om, hvad begrebet digital mobning dækker over, så er det glimrende eksemplificeret i denne roman.

Stella er overvægtig, og hun har en klassekammerat, Alva, der gør sig meget stor ulejlighed med at holde Stella underrettet om, i hvor høj grad hun falder uden for enhver popularitetsnorm. Efterhånden håber Stella blot, at hun klarer sig gennem skoledagen uden at blive spyttet på eller slået, og så lever hun sit liv om natten ved PC’eren, når hun da ikke lige leger med sine rotter. Hendes mor har travlt og er ikke meget opmærksom på datteren, og en dag møder Stella en ligesindet på nettet, Joel, der også går i selvmordstanker. Sammen aftaler de at gøre alvor af sagen, men selv det planlagte selvmord kan blive en kompliceret affære, og endelig er der så en der ser advarselslamperne.

Som opråb for de mange selvmordsforsøg blandt unge og omverdenens uvilje til at se problemerne har romanen fat i noget væsentligt, og Stella er godt og overbevisende portrætteret. Derimod er Alva mere end almindeligt stereotypisk og bruger med psykopatens altopslugende koncentration sin energi på at mobbe Stella, uagtet Alva selv beskrives som hip og klassefører. Og hvad angår de andre medspillere, Joel og især hans mor og papfar, så er de mindre gennemførte og de sidste to nærmest karrikerede.

Enkelte scener grænser sig til det følelsespornografiske, men i slutningen går det til gengæld lidt hurtigt med at få samlet de løse ender og fordele retfærdigheden på en maner, som også brødrene Grimm kunne have bifaldet.

Vedkommende emne og let læst.

Forfatter: Christina Wahldén
Oversat af Susanne Vebel

140 sider

Forlaget Forum

Udgivet: 30.10.2009

Birte Strandby