Feedback er basalt for den gode undervisning, og denne lille antologi viser, hvordan det kan gøres i matematiktimerne med brug af læringssamtaler og stilladsering, og hvordan lærernes feedbackkultur kan udvikles.

Feedback kan i indlæggene tolkes som gensidig indflydelse, det betyder at det handler om et samspil mellem lærer og elev. Her er sproget vigtigt, og det illustreres, hvordan læreren kan planlægge forskellige sprogbrugssituationer, det vil sige inddrage det matematiske symbolsprog, verbalsproget og det visuelle, så eleverne får mulighed for at udvikle forståelse for den mere formelle matematik.

I forbindelse med sproget er det interessant, at en kørselsmetaforik anvendes, hvor læreren fungerer som rejseleder, som den der har overblik og kender vejen; prøver og test er stoppesteder, og man kan falde af, sætte farten op, eller lave afstikkere.

I en artikel gives eksempler på, hvordan matematiklæreren kan skabe et socialt læringsrum, hvor accept af forskelligheder danner grundlag for at man kan lære af hinanden.

Der skelnes mellem flere former for feedback herunder feedback på opgaveniveau, motivationsniveau og metaniveau og det dokumenteres, at den positive effekt er størst på opgaveniveau. Timing kan have stor betydning afhængigt af opgavens sværhedsgrad, hvorimod karakterer og sammenligning med klassekammerater kan give negativ effekt.

En israelsk undersøgelse understøtter prioriteringen af feedbackmetoder og konkluderer, at kommentarer fungerer bedst som feedback i forhold til ros, karakterer eller ingen reaktion. Andetsteds skelnes mellem feedback på proces- og produktniveau, idet det fastholdes, at det væsentlige er samspillet.

Et kapitel går ind i undersøgende matematikundervisning, det vil sige stilladsering der har til hensigt at give støtte, viden, strategi, modeller, instruktioner og dermed hjælpe eleven med feedback, feedup og feedforward.

Der er konkrete forslag til, hvordan læreren understøtte elevernes følelsesmæssige involvering, og hvordan eleven støttes kognitivt.

Feedback i matematik er interessant ikke mindst i sin tilnærmelse til sprogfag. Om ideerne umiddelbart kan føres ud i praksis må vurderes af praktikerne.

I forhold til den undersøgende matematik havde det måske været spændende at høre, hvilken tilgang Pernille Pind der forsker i specialmatematikundervisning ville vælge.

Rasmus Greve Henriksen (red.), Bent Sortkær, Helle Alrø, Marit Johnsen-Høines, Lars Reidar Vinding Salomonsen, Winnie Østergaard, Mikael Skånstrøm, Per Nygaard Thomsen, Anette Skipper-Jørgensen, Trine Lundgaard Poulsen

Feedback i matematik

119 sider

Dafolo

Udgivet: 2017

Birte Strandby