Det er stemmen, som holder krop og sprog sammen.

Mladen Dolars bog ‘En stemme – ikke andet’ er et spændende og komplekst projekt, der angriber stemmen ud fra en lingvistisk, en metafysisk, en fysisk, en etisk og en politisk vinkel – og ydermere ser nærmere på stemmen hos Kafka og Freud.

Det kan være tiltrængt nok. Stemmen har ikke fået stor opmærksomhed siden Derrida og Lacan i 1960’erne fokuserede på stemmen, den første på fonocentrisme og den sidste på stemmen og blikket som vigtige elementer i det psykoanalytiske objekt.

Dolar forstår stemmen som transportør af mening, som en mulighed for æstetisk nydelse og som løftestang for tanken.

Vi får mange vinkler på stemmen, og som eksempler på stemmen uden krop nævnes Gud fra Det gamle Testamente og Troldmanden fra Oz, og det er også her, vi får udlagt betydningen af ikke at vide, hvorfra stemmen kommer. Det er til gengæld vigtigt, når det handler om stemmens politik. Det er her, vi hører diktatoren tale til folket, det er her stemmen har mest magt.

Dolar behandler behændigt Sokrates, His Master’s Voice, Hitchcock – og Kafkas fortællinger om Odysseus og om musesangeren Josefine. Kafka har ændret en smule på Homers udgave. Odysseus får både voks i ørene og bliver bundet til masten, da hans skib sejler forbi sirenerne. Men essensen er, at sirenerne ikke synger, men kun lader som om. Ved Odysseus, at de ikke synger, og lader han kun som om, han tror, at de synger? Manøvren tillader, at intet sker. Sirenerne synger videre – eller tier, og Odysseus sejler videre.

Dolar tilhører den slovenske skole ligesom Slavoj Žižek, der er lidt lettere at tilgå, hvis man ikke har styr på alle sine filosoffer.

En stemme – ikke andet

Mladen Dolar

Oversat af Ole Lindegård Henriksen

311 sider

Mindspace

Udgivet: 2019

Birte Strandby