En skole for alle handler om Rani Hørlyck og hendes arbejde som skoleleder for Søndervangskolen i Viby.

Skolen har 96 % tosprogede elever. Undervisningen var i høj grad baseret på klassisk envejsundervisning. Sygefraværet blandt lærerne var højt, og karaktergennemsnit ved afgangsprøven var til gengæld lavt. Det er lykkedes Rani og medarbejderne at vende skuden. Nu er karaktergennemsnittet højt, sygefraværet lavt, og målingerne af forældrenes tilfredshed blandt de højeste i Århus.

Det har ikke været en enkel eller let proces. Dels var adskillige lærere ikke klar til forandringerne, og Rani var indstillet på selv at tage beslutninger om værdier og visioner uden at inddrage medarbejderne. Ydermere blev Rani ansat af Århus Kommune, og lærerne var i modsætning til tidligere skik og brug ikke inddraget i ansættelsen.

Ud fra grundspørgsmålet ‘Hvad får Mohammed ud af det her?’ gik Rani i gang med arbejdet på Søndervangskolen. Det kom blandt andet til at handle om heldagsskole, inklusion, større forventninger til eleverne og rent praktisk at arbejde med elevernes ordforråd. Eller på godt dansk:

empowerment, team spirit og Challenging Learning. Undervejs betød det også en ombygning af skolen, der fremover skulle kunne tage højde for, at børn lærer forskelligt, og lærere forbereder sig på forskellig måde.

Rani mødte meget modstand, men den nye læring endte med at blive et fælles projekt. Rani gjorde blandt andet op med den gammeldags specialundervisning. Ganske vist kan børn godt nyde at være ude af klasseværelset med en lærer, men det sker på bekostning af fællesskabet. Også mødeprincipper blev der ændret på, så forpligtelse og gennemsigtighed blev nogle af parametrene for fremtidige møder.

Det med fællesskabet går igen i Ranis holdning til, at børn skal gå i skole i deres lokalområde fremfor at blive kørt med bus til en skole i den anden ende af kommunen.

Det er bemærkelsesværdigt, at en hel del af det der fungerer på Søndervangskolen, er det man bandlyser andre steder i skoleverdenen: heldagsskole, performancekultur, inklusion, evalueringer, meget it – så meget at skolen er udnævnt til Apple Distinguished School for at efterleve Apples vision for læring med it.

Rudolf Steiner skolerne og mange friskoler hylder de stik modsatte principper, nogle er prøvefri, andre undgår it. Til gengæld er der enighed med friskolerne om, at forældreinvolvering er væsentligt, og man må jo glæde sig over en mangfoldig skolekultur her i landet.

En skole for alle

Ranis forsvar for fællesskabet

Mette Korsgaard i samarbejde med Rani Hørlyck

174 sider

Gyldendal

Udgivet: 04.09.2019

Birte Strandby