Édouard Louis har skrevet en autobiografisk roman om sin mors liv. ”En kvindes forvandling” er en hudløs beretning om forfatterens opvækst i et fransk underklassemiljø. Bogen stiller særligt skarpt på morens udvikling fra sin opvækst og yngre år, hvor hun lever i to undertrykkende parforhold uden penge, til hun i en moden alder bryder ud og får skabt sig et bedre liv i storbyen. 

Édouard Louis får idéen til at skrive om sin mor, Monique Bellegueule, fordi han finder et ældre fotografi af hende som ung og håbefuld. Det får ham til at standse op og reflektere over morens liv. Han skuer tilbage på hendes trøstesløse tilværelse og mindes deres dårlige indbyrdes forhold. I starten har han først og fremmest øje for alle problemerne, der var i morens liv. Han mindes hvordan, de påvirkede ham negativt. Men undervejs i processen begynder han også at mindes de små gode momenter, der – heldigvis – også var. Han får skyldfølelse over, at han altid skammede sig så meget over sin mor og ikke ville stå ved hende udad til. 

Skam udgør en central rolle i bogen. Der er meget skam tilstedet i morens eget liv, og forfatteren kæmper også med skam. Der er fx skamfølelse over at befinde sig i den nederste del af samfundet og måtte leve af socialhjælp og fødevarepakker. Édouard Louis skammer sig over sine forældres væremåde, over at han er homoseksuel og han skammer sig over sine at tage sig anderledes ud grundet fattigdommen. 

I tilbageblik viser Édouard Louis hvordan, morens liv blev formet af graviditeter og dårlige opvækstvilkår i det fattige landlige Frankrig. Hun skulle oprindeligt tage en kokkeuddannelse, men måtte afbryde denne, da hun som purung blev gravid. Faren til barnet var blikkenslager og de giftede sig. Som tyveårig var hun mor til to, havde ingen uddannelse og sad tilbage med en mand hun tog afstand fra. Manden drak og de skændes, men for børnenes skyld blev hun i forholdet. Sådan gik nogle år, så brød hun ud. Løsningen var, at flytte ind til en søster i noget socialt boligbyggeri. Monique Bellegueule manglede handlemuligheder og den næste mand, der viste sig var en udvej. Desværre gentog det hele sig. Flere børn, druk, vold og det, hun selv beskrev som ”et lorteliv”. 

Mand nummer to i morens liv er Édouard Louis’ far. Han udvikler sig til en tyran, efter at han mister sit job grundet en ulykke. Familien lever derfor i et helvede uden penge og uden glæde. Rent mentalt er der intet overskud. Morrollen synes også at være uhyre vanskelig, og Édouard Louis oplever at blive mødt med foragt af sin mor pga. sin homoseksualitet. Ret beset er det vel nok fordi hun ikke ved bedre, og fordi hun ikke har overskud til at sætte sig i andres sted. Men lige stor er ulykken ved at såre sit barn. 

Senere lykkes det på fantastisk vis moren at frigøre sig. Hun kommer som 45-årig til Paris og blomstrer op. Monique Bellegueule får smag for livet og får flere handlemuligheder. 

Som læser får jeg anledning til at tænke over hvad, der afgør vores livsvej, trivsel og lykke. Er det mon arv og miljø eller i større grad tilfældigheder, der gør udslaget? 

Romanen har ikke et plot eller et lineært handlingsforløb. Det er en kalejdoskopisk fortælling om morens liv og Édouard Louis’ opvækst, hvor han veksler mellem at beskrive hændelser og tilbageblik, for derpå at dele sine refleksioner og tanker med læseren. Det særlige er, at han ikke blot funderer over morens skæbne, men tør at dykke ned i sit eget følelsesliv. Han deler b.la. alle de sårbare og tabuiserede følelser om at være forkert, fattig og skamfuld over sig selv og sin familie. 

”En kvindes forvandling” er skrevet med stor autenticitet, indlevelse og åbenhed. Det gør den rå og rørende på én og samme tid. Det er bevægende læsning, der sætter mange tanker i gang. 

Mønsterbryderen Édouard Louis sætter med sin roman om moren fokus på klasseskel, fattigdom, homofobi og dysfunktionelle parforhold med alkohol, vold og undertrykkelse. Forfatterens følsomme beretning om moderens liv er en usentimental historie om afmagt og fortvivlelse, der på et tidspunkt afløses af handlekraft og forvandling. Moren bliver ikke lykkelig, men hun får et langt bedre liv om end stadig afhængig af sin nye tredje mandlige partner og den indkomst han leverer. Dermed bliver bogen også et nøgternt vidnesbyrd om, hvordan køn, i dén grad kan være bestemmende for ens livskvalitet. 

Med ”En kvindens forvandling” får læseren et både råt og sårbart indblik i et kvindeliv, der i stor grad er defineret af klassesamfundet og fattigdom. Bogen er letlæselig, men også lig med tung, trist og tænksom læsning. Det er uundgåeligt, at du får en knude i maven af tristesse. Alligevel kan bogen ikke anbefales nok. Sørg for at have en Kleenex indenfor rækkevidde. 

En kvindes forvandling

Forfatter: Édouard Louis

Oversættelse: François-Eric Grodin

Forlag: Gyldendal

112 sider, illustreret. Indbundet. 

Udgivelsesdato: Den 6. 1. 2022

Anmelder: Nønne Lønne Votborg