Taberne i skilsmisser er ofte børnene, men her er hjælp at hente. Socialrådgiver og familierådgiver Camilla Semlov beskriver i sin bog, hvordan forældre trods sårede følelser og ommøblerede tilværelser kan skabe et godt miljø for de små.

Forfatteren tager udgangspunkt i egen skilsmisse og en fireårig søn og gennemgår de mange aspekter, der er ved at opbygge en ny, anderledes hverdag for sig selv og især for sit barn. Semlov understreger vigtigheden af, at forældrene aftaler alle forhold i forbindelse med barnet, også hvis de måske selv er i en fase, hvor de har vanskeligt ved at tale sammen. Yderligere vægtes det, at parterne taler respektfuldt om hinanden i barnets påhør.

Forfatteren gør sig stor ulejlighed med at forklare, hvad skilsmissen betyder for barnet og hvordan man bedst bevarer barnets verden intakt, om det ideelle er en deleordning, og hvad det i så fald kræver af korrespondance mellem hjemmene.

Et andet aspekt er når de fraskilte forældre går ind i nye forhold. Hvordan gøres det taktfuldt overfor eksmanden, hvornår og hvordan kan man præsentere en ny kæreste for barnet? Her kan forfatteren selv berette om en så vellykket tilpasning af to nye bonusforældre, at sønnen har ikke mindre end fire forældre med på forældredagen, og det munder så her ud i, at det måske nok kan virke overvældende på omgivelserne, når barnet stiller med fire forældre.

Hensynet til barnet er hyppigt fremhævet, og der er udmærkede og afprøvede forslag til, hvordan hensynet overholdes. Bogen er rigeligt omstændelig, men det gør et godt indtryk, at forfatteren sideløbende fortæller om egne erfaringer.

Det næstbedste – når far og mor ikke bor sammen

Camilla Semlov

236 sider

Forlaget Indblik

Udgivet: 2013

Birte Strandby