Hvorfor glemmer dagens unge altid nutidsendelsen r, når de skriver? Og hvorfor kan de ikke finde ud af, at sammensatte ord netop skrives i et ord?

Denne lille bog tager med udgangspunkt i fire staveprøver fat i de hyppigste stavefejl.

De sværeste ord ifølge prøveresultaterne er ændrer, refererer og vis. Ordet ændrer har næsten halvdelen af eleverne skrevet forkert, altså ændre.

Alle undersøgelser af elevers stavefærdigheder viser, at r er problembogstavet. At nutids-r’et droppes skyldes blandt andet, at det kan være vanskeligt at høre: høre/hører, flimre/flimrer, men r er også problematisk i andre sammenhænge, og det ses jævnligt, at desværre staves med et n.

En del af problemet tilskrives, at eleverne ikke analyserer sætningerne, at de mangler ‘morfologisk opmærksomhed’. Lidt letkøbt foreslås, at Dansk Sprognævn simpelthen lovliggør nutidsendelser uden r. Det afviser forfatterne heldigvis selv.

Det andet store problem for de unge stavere er sammensatte ord. Det kan som bekendt være både sammensatte navneord som badedyr, men det kan også være ord sammensat af verber: løbetræne eller ord sammensat med adjektiver: lynhurtigt.

En fejlårsag kan være, at ordet ikke har været så længe i sproget. Eksempelvis skrives arbejdsplads altid i et ord. mens trøstespise ofte skrives i to ord. Reglen om at sammensatte ord fortsat skrives i et ord anbefales fastholdt, ikke mindst fordi det i nogle situationer kan være meningsforstyrrende at dele ordet, eksempelvis er der forskel på lille søster og lillesøster, på et par forhold og et parforhold, på en stor magt og en stormagt.

Også forskellene mellem drenge og pigers stavning behandles med baggrund i prøver, og den er stadig, overraskende signifikant.

Den overordnede konklusion er, at for få ved, hvordan man anvender retskrivningsordbogen, så Dansk Sprognævn har udviklet digitalt informationsmateriale, der kan supplere med de letteste veje til et hurtigt opslag.

Den der skriver d i gjort

Anita Ågerup Jervelund & Jørgen Schack

Staveproblemer i folkeskolens ældste klasser

132 sider

Dansk Sprognævns skrifter 48

Udgivet: 2016

Birte Strandby