”Bogmennesker. Bøger og bogfolk. Essays og portrætter 1991-2016” er en hyldest til bogen og den gode læseoplevelse. Litteraturprofessor Hans Hertel har gennem en menneskealder beskæftiget sig med litteratur. Hans Hertel har en imponerende viden om alt, hvad der handler om bøger; både bogsalg og forlagsliv, biblioteksdød, læsningens udvikling, litteraturundervisning og ikke mindst selve litteraturen – for blot at nævne en håndfuld af de mange emner, som ”Bogmennesker” beskæftiger sig med.

Som undertitlen antyder, er ”Bogmennesker” en samling af essays og portrætter, som Hans Hertel skrev i perioden 1991-2016 om bøger og bogfolk. Der er i alt 100 styk, og de er alle gennemgået på ny mhp. at blive korrigeret. I flere tilfælde er de vedhæftet en afsluttende, opdaterende note fra 2016. Disse noter er særligt interessante, da de fortæller hvordan det er gået på det pågældende område.

Som litteraturprofessor på Københavns Universitet – på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab – og som anmelder og skribent på flere aviser, har Hans Hertel om nogen taget livtag med litteraturen. Han har fra først parket fulgt udviklingen på bogmarkedet, hvor den trykte bog er kommet under pres fra e-bøger og lydbøger, ligesom han med stor bekymring har oplevet den voldsomme biblioteksdød ved kommunesammenlægningerne i 2007 og senest den massive kassation på bibliotekerne. Man øjner en dyb bekymring for bogen, men også en ubetinget tillid til bogen! Hans Hertel er ikke nogen sur, ældre professor der ikke vil acceptere udvikling og forandring. ”Bogmennesker” er så afgjort også et bud – og blik – på nogle muligheder for bogen; det være sig både den fysiske og den elektroniske af slagsen. Forfatteren mener nemlig, at de ikke er hinandens modsætninger. Nok er bogen under pres, men det digitale samfund har ført nogle nye muligheder med sig.

I ”Bogmennesker” bliver vi både præsenteret for nogle historiske fakta, vigtige tendenser og bliver påmindet om bogens vigtighed. Men ”Bogmennesker” er også en personlig beretning om et langt liv i litteraturens tjeneste. Her fortæller Hans Hertel indgående om et hav af alle de mennesker, han har mødt på sin vej. Læseren kan se frem til et væld af anekdoter, men alle er de fortalt med høj faglighed. En del af portrætterne vil være relativt vanskeligt tilgængelige for den almindelige læser, men de er med til at tegne et nuanceret billede af bogens verden med forlæggere, forskere, kritikere, biblioteksfolk og andre formidlere. ”Bogmennesker” er først og fremmest en engageret og levende beretning om glæden ved litteratur og kultur. Hans Hertel deler gavmildt ud af særlige bogglæder. Han anbefaler således en perlerække af værker og forfattere, der har beriget hans liv. Men mon ikke også, at Hans Hertil vil anspore nok en læser til at dykke ned i diverse paradigmer og teorier, der bliver belyst. ”Bogmennesker” rummer et historisk tilbageblik, der går meget længere tilbage end titlen antyder. Den ridser en række vigtige kulturhistoriske tendenser op, og et særligt afsnit er reserveret til kulturradikalismen.

Hans Hertels nye store artikelsamling er forfattet af et dedikeret og detaljeorienteret menneske, der har noget på sinde. Efter endt læsning er man inspireret til mange nye læseoplevelser; både skøn- og faglitterære. Bedst af alt er dog, at Hans Hertel bevarer optimismen på bogens vegne trods de trange kår og mange prøvelser.

Bogmennesker. Bøger og bogfolk. Essays og portrætter 1991-2016

Forfatter: Hans Hertel

Sideantal: 413, hæftet.

Tiderne Skifter

Udgivelsesdato: d. 16.09. 2016

Anmelder: Nønne Lønne Votborg