Teknologi er alle vegne, og tilsyneladende bliver vi mere og mere afhængige af den. Men får vi et bedre og mere lykkeligt samfund – som Apple foreslår i sit slogan: Solving Life’s Dilemmas one App at the Time – eller flyttes målet bare for hver landevinding?

Det begyndte med hjulet, der var længe undervejs, muligvis fordi domesticeringen af trækdyr kom så sent i menneskets udvikling, og før denne var hjulet ikke aktuelt. Ifølge forfatteren kan forsinkelsen også skyldes, at hjulet ikke efterligner noget i naturen i modsætning til eksempelvis flyvemaskinen. En anden landevinding var Gutenbergs opfindelse af trykpressen. Senere kom dampmaskinen og den industrielle revolution, og takket være indsats fra Defense Advanced Research Projects Agency blev internettet folkeeje.

Menneskets forhold til teknologien har ændret sig, og et af spørgsmålene er, hvem der bestemmer. Fører den teknologiske udvikling til mere frihed? Trykningen af bøger førte til, at kirken måtte droppe sit monopol på udlægning af Bibelen, og nyere teknologi befrier nogle af os for mange ubehageligheder – men måske ikke lige de mennesker der udvinder det til printplader benyttede råstof coltan under en grusom minedrift i Congo. Og hvad angår moderne bilisme så er der næppe længere nogen der er i tvivl om de katastrofale følgevirkninger af udstødningsgasser.

Teknologi er gennemsyret af politik og her fremdrager Kasper Hedegård Schiølin byplanlæggeren i New York der var modstander af kollektiv trafik og afroamerikaneres rettigheder. Derfor konstruerede han motorvejsbroer der var så lave, at kun personbiler kunne køre under dem, så dem der ikke havde mulighed for at køre personbil – fortrinsvis afroamerikanere – ikke kunne komme til de rekreative strandområder.

Med til denne udlægning af begrebet teknologi hører også myterne om Prometheus, Ikaros og Pandora og en udlægning af Heideggers syn på teknologi. Der er mange vinkler inkluderet ikke mindst om de etiske overvejelser der skal gøres i forbindelse med den seneste teknologi.

Kasper Hedegård Schiølin

Teknologi

Tænkepause

60 sider

Århus Universitetsforlag

Udgivet: 01.10.2016

Birte Strandby